Türkiye’de Su Baskınları (Sel ve Taşkınlar)

Türkiye’de Su Baskınları (Sel ve Taşkınlar)

8 Kasım 2017 Kapalı Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de depremlerin ardından en fazla ekonomik kayba neden olan afet, su baskınlarıdır (Fotoğraf 4.32). Su baskınları genel olarak iki farklı kavramla ifade edilir. Sel, ani ve şiddetli yağışların ardından oluşan, kontrolsüz bir akışa sahip ve tahrip gücü yüksek su akışıdır. Taşkın ise akarsuyun taşıdığı su miktarının çok arttığı dönemlerde, suyun akarsu yatağından taşıp çevre arazilerde göllenme durumu meydana getirmesi olayıdır.

ScreenHunter 39

Ülkemizde su baskınları, yağışın fazla olduğu yerler ile büyük akarsu havzalarının bulundukları yerlerde yoğunlaşmaktadır. Su baskınlarının etkisini artıran olay şiddetli ve ani sağanak yağışlardır. İlkbahar aylarında yağışlarla birlikte kar erimelerinin başlaması da su baskınlarının şiddetini artırmaktadır. Ülkemizde yağışların ve kar erimelerinin afete dönüşmelerinde beşerî bazı faktörlerin de rolü bulunmaktadır. Vadi ve ova tabanlarına yerleşim alanlarının kurulması, dere yataklarının değiştirilmesi, bitki örtüsünün tahrip edilmesi gibi faktörleri bu duruma örnek olarak gösterebiliriz.ScreenHunter 40