Türkiye’de Buzul Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Sahip olduğu enlem özelliğinden dolayı Türkiye’de buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine çok az rastlanır.

Türkiye’de buzullar genellikle yüksek dağların kuzeye bakan yamaçlarında görülür.

Türkiye’de kıyılarda 3000 metre, iç kesimlerde 3500 metreden yüksek dağların tamamına yakınında buzullara rastlanır.

Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları, Ağrı Dağı ve Uludağ buzullara en çok rastlanılan dağlarımızdır.

Buzul aşındırması ile oluşan çanaklarda biriken sular buzul (sirk) göllerini oluşturur. Buzul Dağları’nda (Hakkari) yer alan Gelyana Gölü, Sat Dağları’nda yer alan Sat Gölü, Uludağ’da Kilimli, Karagöl ve Aynalıgöl başlıca buzul göllerimizdir.

Türkiye’de Buzullara Rastlanılan Dağlar: