Kategori: Türkiye Coğrafyası

Türkiye’nin Jeopolitiği

8 Nisan 2018 0

Türkiye’nin jeopolitik – jeostratejik konumunu analiz etmek ve bu konum çerçevesinde politikalar geliştirmek için dünyada egemen olan güç odaklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Jaque Attali’ye göre, XX’ nci yüzyılın başında dünyada jeopolitik güç merkezleri İngiltere, Fransa, ABD, Almanya ve Rusya idi. Oysa XXI’ nci yüzyılın başında, bu güç merkezleri ABD, AB, Çin, Rusya ve İslâm…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’nin Sınırları, Türkiye’nin Komşu Ülkeler İle Sınırları

6 Nisan 2018 0

Türkiye doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti) ve İran; güneydoğuda Irak; güneyde Suriye; batıda Yunanistan ve kuzeybatıda da Bulgaristan ile komşudur. Bugünkü millî sınırlarımızın başlıca özellikleri şöyle özetlenebilir: Türkiye sınırlarının toplam uzunluğu, 2753 km’si (% 24,8’i) kara sınırları, 8333 km’si (% 75,2’si) de deniz kıyıları olmak üzere, toplam 11.086 km’dir. Sınırlarının uzunluğu bakımından Türkiye,…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’nin Boyutları, Alanı ve Nüfusu

6 Nisan 2018 0

Türkiye’nin genel görünümü, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve boyu 1600 km eni de 600 km kadar olan bir dikdörtgen biçimindedir. Ama bu mesafeler yurdumuzun biçimi nedeniyle yer yer değişir. Bu durum, ülke şeklinin, geometrik anlamda bir dikdörtgen olmasını önlemiştir. Yurdumuzun ortasından geçen 39º paraleli üzerinde 1 derecelik yayın uzunluğu yaklaşık 86 kilometredir. Buna göre Türkiye’nin batı…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’nin Coğrafi Konumu – Matematik Konum ve Özel Konum

6 Nisan 2018 0

Bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yere, bu yerin diğer ülkelere, denizlere, önemli ticaret yollarına göre durumuna coğrafi konumu denir. Bir yerin coğrafi konumu da, matematik konum ve özel konum olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan matematik konum, o ülkenin paralel ve meridyenlere göre dünya üzerindeki yerini belirtir. Başta iklim olmak üzere bitki örtüsü, toprak özellikleri, o…

Yazar: Coğrafyacı

Dış Kuvvetler Türkiye’yi Nasıl Şekillendirir?

28 Kasım 2017 Kapalı

Yer şekillerinde aşınma, taşıma ve biriktirme yapan kuvvetlerdir. Atmosfer kökenlidir. Atmosferdeki bütün olaylar ise kaynağını güneş enerjisinden alır. İç kuvvetlerle yeryüzünde oluşan ana yapılar (Kıtalar, dağlar, düzlükler) dış güçlerin etkisiyle aşınırlar. Akarsu aşındırması nemli ve yağışlı bölgelerde, Rüzgar aşındırması çöllerde,  Buzul aşındırması kutup çevresinde, Dalga aşındırması ise kıyılarda etkilidir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşınmakta ve çukurluklara…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Rüzgâr Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

28 Kasım 2017 Kapalı

Özellikle çöl, kurak ve yarı kurak iklim alanlarında etkilidir. Rüzgar küçük toprak parçalarını havalandırır, bunları parçalayarak ya da diğer kayalara çarparak aşındırma, farklı bölgelere taşıyarak ise biriktirme yapar. Genel olarak rüzgar aşındırmasının fazla olduğu yerlerde: Bitki örtüsü zayıf, yağış miktarı az, fiziksel aşındırma fazladır.  Rüzgar Aşındırma Şekilleri Mantar Kaya Rüzgar aşındırması daha çok yüzeyde etkilidir. Sert bir kayayı…

Yazar: Coğrafyacı