Kategori: Küresel Ortam ve Bölgeler

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

20 Nisan 2020 0

İnsanların gündelik hayatı kolaylaştırmak, çevresini ve doğal çevreyi daha iyi kullanmak adına yaptığı yenilikler teknoloji olarak adlandırılır. Teknolojik gelişmelerin başlangıcı insanlık tarihi kadar eskidir. Tekerleğin bulunmasından başlayarak, günümüzdeki insansız araçlara kadar olan süreç teknolojik serüvenin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Teknoloji üreten ve bunu dünyaya pazarlayabilen ülkelerin kalkınma seviyeleri yüksek olur. Özellikle Sanayi İnkılabı ile…

Yazar: Coğrafyacı

Türk Kültür Havzası Nedir, Neresidir?

20 Nisan 2020 0

Türk kültürünün kökeni Orta Asya’ya dayanır. Orta Asya’dan çeşitli sebeplerle ayrılan Türkler önce Sibirya’ya oradan Afrika’ya ve Balkanlar’a kadar uzanır. Konar-göçer hâlde yaşayan Türkler kültürlerini çok uzaklara kadar taşımışlardır. Günümüzde Anadolu topraklarının kilometrelerce uzağında bile Türk kültürüne ait eserleri görmemiz de bu durumun bir sonucudur. El sanatlarından, mimariye; müzikten, yemek kültürüne kadar pek çok ortak…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

20 Nisan 2020 0

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumu üzerine etkili olan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasının yanı sıra İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. • Kuzeyde Hazar Petrol Havzası’na, güneyde ise Orta Doğu Petrol Havzası’na komşu olması onu önemli bir kavşak noktası hâline getirmiştir. • Üye olduğu küresel ve bölgesel örgütler jeopolitik…

Yazar: Coğrafyacı

Kıbrıs Adası’nın ve Boğazların Türkiye’nin Jeopolitik Konumuna Etkisi

20 Nisan 2020 0

Akdeniz adalarından birisi olan Kıbrıs, Türkiye’nin güneyinde yer alır. Bulunduğu sular geçmişten günümüze kadar önemli bir ticaret yolu olduğu için Anadolu, Ege ve Mezopotamya uygarlıkları için vazgeçilmez olmuştur. 300 yıldan fazla Osmanlı toprağı olarak varlığını sürdüren Kıbrıs, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Suriye, Mısır, İsrail ve Süveyş…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Tarihçesi

20 Nisan 2020 0

Ülkemiz topraklarının bulunduğu Anadolu Yarımadası, geçmişten günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi devletlerin egemenliğinde kaldığı gibi kısa dönemde yaşayan beyliklere ait izlere de rastlanmaktadır. Doğu ile Batı medeniyetleri arasında köprü olan Anadolu Yarımadası kuzeyden İpek Yolu, güneyden Baharat Yolu’nun geçtiği önemli ticaret yollarının üzerinde olması Jeopolitik önemini…

Yazar: Coğrafyacı

Ülkelerin Konumları ve Etkileri

20 Nisan 2020 0

Bir ülkenin dünya üzerinde sahip olduğu coğrafi konum o ülkeye sağladığı bir avantaj ya da dezavantaj olarak dönmektedir. Coğrafi konum, matematiksel (mutlak) ve özel konum (göreceli) olmak üzere ikiye ayrılır. Matematiksel konum ülkenin paralel ve meridyenlere göre Dünya üzerinde bulunduğu noktayı göstermektedir. Özel konum ise bir ülkenin iklimi, yer şekilleri, su kaynakları ve su yollarına…

Yazar: Coğrafyacı