Kategori: Küresel Ortam ve Bölgeler

Sınır Aşan Sular Sorunu Nedir?

20 Nisan 2020 0

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yer altında bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Yeryüzünde susuz…

Yazar: Coğrafyacı

Dünyadaki Sıcak Çatışma Bölgeleri

20 Nisan 2020 0

Yeryüzü, insanlık tarihi boyunca birçok çatışmalara sahne olmuştur. Bu çatışmaların başlıca nedeni ekonomik ve siyasi nedenlerdir. İlk çağlarda insanlar göçebe bir hayat sürmekte idi. Üçüncü zamanda tarım yapmaya başlayınca yerleşik düzene geçmiştir. Böylece topraktan yararlanmayı öğrenmiş ve ilk üretim faaliyetleri de başlamıştır. Yerleşik düzene geçen topluluklar henüz göçebe olarak yaşayan diğer toplulukların zaman zaman saldırılarına…

Yazar: Coğrafyacı

Enerji Güzergâhları ve Etkileri Nelerdir?

20 Nisan 2020 0

Sanayileşmenin hızlanması ile fosil yakıtlara olan talep artmış ve onların taşınması için yeni ulaşım sistemleri geliştirilmiştir. Petrol ve doğal gazın, kara yolu ile taşınması hem maliyetli olması hem de zaman alması nedeniyle bu kaynakların deniz yoluyla ve boru hatları ile taşınması gündeme gelmiştir. Deniz Yolu ile Taşıma Dünya petrolünün taşınması için kullanılan deniz yolu güzergâhları…

Yazar: Coğrafyacı

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

20 Nisan 2020 0

Sanayi devrimi sonrasında halkın refah seviyesi yükselmiş ve her geçen gün artan nüfus, doğal kaynakların hızlı tükenmesine neden olmuştur. Bu kaynakların etkin kullanımı ülkenin ekonomik refahının yükselmesine işsizlik ve fakirlik oranının düşmesine neden olur. Özellikle gelişmiş ülkelerin fosil yakıtlara olan ihtiyacı sanayileşme ile artarak devam etmiş hatta büyük sömürge kolonileri kurarak ticaret hacimlerini büyütmüşlerdir. Doğal…

Yazar: Coğrafyacı

Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerin Ekonomik Özellikleri Nelerdir?

20 Nisan 2020 0

18.yy. ile başlayan sanayi devrimi önce Avrupa kıtasını daha sonra tüm dünya ülkelerini etkileyerek hızla yayılmıştır. Dünya ülkelerinin ekonomik yapısında yaşanan değişikler sosyal ve ekonomik anlamda gelişen ülkelerin refah seviyesini de yükseltmiştir. Sanayileşme sürecinin gerisinde kalan Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri her geçen gün daha da fakirleşmiştir. Böylece ülkeler arasında gerek ekonomik gerekse sosyal…

Yazar: Coğrafyacı

Ülkelerin Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

20 Nisan 2020 0

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini etkileyen birçok faktör vardır. Sermaye, ham madde, teknoloji, pazar ve nitelikli iş gücüne sahip ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır: • İhracat oranları ve ihraç edilen malların çeşidi, • Enerji üretimi ve kullanımı, • Kentleşme, • Hizmet sektörünün gelişmişlik düzeyi, • Ölüm oranlarının azalması ve ortalama yaşam…

Yazar: Coğrafyacı