Kategori: Çevre ve Toplum

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler Nelerdir?

20 Nisan 2020 0

Doğal ve kültürel miraslar dediğimizde gelecek nesillere aktarılması gereken eşsiz doğal, kültürel ve tarihî güzellikler aklımıza gelmektedir. Doğal mağaralar, şelaleler, kaplıcalar, gayzer kuyuları ve tipik yer şekilleri doğal güzellikleri oluşturmaktadır. Tarihî hanlar, hamamlar, kümbetler, çeşmeler, ibadet yerleri, höyük alanları vs. kültürel mirasımız arasında bulunmaktadır. Dünya mirasları UNESCO tarafından belirlenmektedir. Doğal ve kültürel mirasları tehdit eden…

Yazar: Coğrafyacı

Çevre İle İlgili Yapılan Anlaşmalar

20 Nisan 2020 0

Çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması, sorunların çözümü için uluslararası çalışmaları zorunlu kılmıştır. Bu amaçla imzalanan anlaşmalar ve düzenlenen konferanslar bulunmaktadır. Ramsar Sözleşmesi: 1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde imzalan bu sözleşmeye göre sulak alanların korunması temel hedef olmuştur. Türkiye bu sözleşmeye 1994 yılında imza atmıştır. Rio Dünya Çevre Zirvesi: 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio (Rio…

Yazar: Coğrafyacı

Çevresel Örgütler, Kısaltmaları ve Açıklamaları

20 Nisan 2020 0

Uluslararası ve yerel çevre örgütleri çevre sorunlarını önleyen, kamuoyu oluşturarak halka bilinçlendirici ve yönlendirici telkinlerde bulunan ve çeşitli çevre projeleri hazırlayarak bunları sunan yapılardır. Türkiye’de de bazı çevre kuruluşları bulunur. TEMA, ÇEKÜL, DHKD, TÇV ve- TURMEPA bu kuruluşlardan bazılarıdır. TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma ve Tanıtma Vakfı): 1992 yılında kurulmuş olup doğal…

Yazar: Coğrafyacı

Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler Nelerdir?

20 Nisan 2020 0

Çevreyi koruma adına bütün sorumluluğu devletten beklemek yanlış olur. Bireylerin de çevreyi korumak onu güzelleştirmek için sorumluluk alması gerekmektedir. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı olduğu gibi onu sağlamak için yine herkesin duyarlı olması gerekir çünkü içinde yaşadığımız dünya sadece bizim değil aynı zamanda gelecek kuşakların da yaşam alanıdır. Bireylere düşen görev ve…

Yazar: Coğrafyacı

Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımı

20 Nisan 2020 0

Gelişmişlik düzeyi bir ülkenin doğal kaynağı nasıl değerlendirdiği, üretim kapasiteleri ve küresel ticaretteki konumu etkili olmaktadır. Çevresel değerlerin yok sayıldığı ülkelerde doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması canlı yaşamını yok saymaktadır. Dünyadan bazı örneklerle konun içeriğini zenginleştirmek mümkündür. Yeni Zelanda’nın Çevre Politikası Ekonomisi büyük ölçüde doğal kaynakların sürdürebilirliğine dayalı olan Yeni Zelanda, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürebilirliğine…

Yazar: Coğrafyacı

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

20 Nisan 2020 0

İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak için çevreyi kullanmaktadır. Sürekli artan dünya nüfusu ve onun sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması doğal kaynakların tükenmesine ve alternatif kaynaklara yönelmesine neden olmaktadır. Zaten hızla tükenen doğal kaynaklara bir de bilinçsiz kullanım eklenince kaynakların rezervleri iyice azalmaktadır. Ormanlardan yola çıkarak örneklemek gerekirse orman, kendisini yenileyebilen bir doğal kaynaktır ancak yangınlar, kaçak kesimler, yol yapımı,…

Yazar: Coğrafyacı