Piri Reis Hakkında

Piri Reis
Piri Reis

Gerçek adı Muhiddin Pîrî olan Pîrî Reis, 1465’te Gelibolu’da doğdu. Ünlü bir denizci olan Pîrî Reis, ilk kez 1481 yılında denizcilik faaliyetlerine başladı. 1493 yılına gelindiğinde Akdeniz’deki Türk hâkimiyetini güçlendirdi. 1513’te Pîrî Reis tarafından çizilen ve
bilim dünyasında apayrı bir yer edinen dünya haritası, haritacılıkta başyapıt olarak kabul ediliyor. Bu harita, çizmiş olduğu diğer haritalar ile birlikte Topkapı Sarayı’nda (İstanbul) bulunmaktadır. Pîrî Reis, dünya haritasını çizerken başta Kristof Kolomb ve İskenderiye Kütüphanesi olmak üzere 30 farklı kaynaktan yararlanmıştır. Bu haritada Antarktika’nın iç kesimlerine, Karayipler ve Güney Amerika’ya ait doğru bilgilerin de yer alması dönemin harita çizim imkânları düşünüldüğünde oldukça dikkat çekicidir.

Ne yazık ki 1528 yılında çizdiği ikinci dünya haritasının da ilkinde olduğu gibi sadece bir parçası günümüze ulaşabilmiştir. Tarihe mal olan büyük Türk denizcisi ve coğrafyacısı Pîrî Reis için 2013, adının altın harfl erle yazıldığı bir yıl oldu. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü), 2013’ü Pîrî Reis Yılı ilan etti.

“Ne ilim vardır ki olsun sonu; ne insan vardır ki olmasın kusuru.” Pîrî Reis 

Yorum yapın