Geçmişten Günümüze Yerleşmeler

22 Nisan 2020 0

Taş Devri: Kabataş, Yontma Taş ve Cilalı Taş Devri olarak üçe ayrılır. Bu dönemlerde insanlar göçebe hâlinde yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılık temel geçim kaynakları olmuştur. Barınakları kaya oyukları ve mağaralar olmuştur. Çakmaktaşı ve obsidiyeni kullanarak kesici, delici, kazıyıcı özelliği olan aletler yapmışlardır. Cilalı Taş Devri’nin sonuna doğru tarım yapmayı öğrenmişler ve göçebe hayatı yavaş yavaş…

Yazar: Coğrafyacı

Bitki Formasyonları

21 Nisan 2020 0

Yeryüzüne baktığımızda her bölgede veya iklim kuşağında farklı bitki formasyonlarının var olduğu görülmektedir. Yeryüzündeki bitkiler sınıflandırılırken üç temel formasyona ayrılarak incelenir. Ağaç Formasyonu Yeterli miktarda yağış, uygun sıcaklık değerlerinin bulunduğu ve yeterli kalınlıktaki toprak örtüsünün bulunduğu yerlerde ortaya çıkan çok yıllık bitkilere (uzun ömürlü) ağaç ve bunların oluşturdukları gruplara ise ağaç formasyonu (orman) adı verilir.…

Yazar: Coğrafyacı

Toprak Oluşumu, Toprak Nasıl Oluşur?

21 Nisan 2020 0

Yer kabuğunu oluşturan kayaçların çeşitli şekillerde ayrışması ve ufalanması ile meydana gelen, içerisinde canlı organizmalar, organik maddeler, hava ve su bulunan yeryüzü örtüsüne toprak adı verilir. Yer kabuğunun ana maddesini oluşturan kayaçların zaman içerisinde canlılar ve atmosfer ile temas eden kısmının ikliminde etkisi ile çeşitli şekillerde ayrışması, parçalanması veya ufalanmasına kayaçların çözülmesi adı verilir. Kayaçların…

Yazar: Coğrafyacı

Yeryüzündeki Su Varlıkları ve Özellikleri

21 Nisan 2020 0

Su Yeryüzündeki yaşamın devam etmesi için gerekli olan maddelerin başında su gelir. Günlük yaşantımızı devam ettirirken sürekli ihtiyaç duyduğumuz, onsuz yaşamın devam etmesinin mümkün olmadığı kaynaktır. Canlıların vücut ağırlıklarının yaklaşık olarak % 60-70 civarı su tarafından oluşturulmaktadır. Doğada bulunan başlıca su kaynaklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Su kaynakları doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunur. Bu…

Yazar: Coğrafyacı

Kıyı Tipleri Nelerdir?

21 Nisan 2020 0

Orojenez, epirojenez, buzullar, gelgit, dalga ve akıntıların etkisi ile yeryüzünde birbirinden çok farklı kıyı tipleri ortaya çıkmaktadır. Yeryüzünde görülen kıyı tiplerinin oluşumlarında hem iç kuvvetler hem de dış kuvvetler etkili olmaktadır. Başlıca kıyı tipleri şunlardır: a. Boyuna Kıyı Tipi Dağların denize paralel olarak uzandığı yerlerde görülür. Bu kıyı tipinde kıyı çizgisi düz, koy, körfez, girinti-çıkıntı,…

Yazar: Coğrafyacı

Karstik Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

21 Nisan 2020 0

Suyun eritici etkisi ile eriyik hâlinde suya karışmış olan kalsiyum karbonatın su sıcaklığının değişmesi ve buharlaşma ile birlikte taşınamaması sonucunda farklı şekillerde gerçekleşen çökelme ile oluşan birikimlere karstik birikim şekilleri adı verilir. Karstik birikim şekilleri şunlardır: a. Sarkıt Mağara tavanlarından sızan suların buharlaşması sonucunda içerisinde bulunan eriyik hâldeki kalsiyum karbonatın çökelmesi ile mağara tavanlarından aşağı…

Yazar: Coğrafyacı