Ekosistemlerin Unsurları Nelerdir?

Ekosistem, biyosferde birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinde olan canlılar ile bu canlıları saran çevreden oluşur (Şema 1.2). Canlılar, çevrelerindeki canlı ve cansız varlıklarla ilişkili şekilde yaşamlarını sürdürür. Farklı ekosistemleri içinde barındıran doğada hiçbir ekosistem diğerlerinden...

Yağmur Ormanları ve Biyoçeşitlilik

Dünyanın karasal yüz ölçümünün sadece %7’sini (toplam yüz ölçümünün %2’sini) kaplamasına rağmen dünya üzerindeki canlı türlerinin yarısından fazlası yağmur ormanlarında yaşar. Yağmur ormanları tropik ve ılıman bölge yağmur ormanları olmak üzere iki türdür. Tropik...

Beşeri Ortam

Bir Bilim Olarak Coğrafya

İnsanlar; dünya üzerinde var olduğu andan itibaren doğal ortamdan yararlanmaya, ilerleyen zamanlarda da doğal ortamı şekillendirmeye başlamıştır. Zaman içinde insanın doğal ortamla ilişkisini konu alan coğrafya bilimi, bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır ve...