Kategori: Okuma Odası

Türkiye’de Kır ve Şehir Nüfusu

14 Ekim 2017 Kapalı

Bir ülkenin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus miktarı, o ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtan önemli göstergelerden biridir. Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfus oranı toplam nüfusun %10’nunu geçmemektedir. Ülkemizde, nüfusu 10 binin altında bulunan yerleşmelerde yaşayan nüfus kırsal nüfus olarak adlandırılır. Kırsal nüfusun geçimi önemli ölçüde tarıma ve hayvancılığa dayanır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye, nüfusun…

Yazar: Coğrafyacı

İşçi Göçleri (Gurbete Gidiş)

12 Ekim 2017 Kapalı

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik olarak çöken Batı Avrupa ülkelerinde 1950’li yıllarda ciddi bir kalkınma hamlesi başladı. Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerin kalkınma çabaları, önemli sayılabilecek bir iş gücü ihtiyacını beraberinde getirdi. 1952’den itibaren Federal Almanya, yabancı işçi çalıştırmaya başlamıştır. Portekiz, İspanya, Yunanistan ve İtalya, Avrupa’da işçi göçü veren bazı ülkelerdir. Kuzey Afrika’da…

Yazar: Coğrafyacı

Millî İrade Nedir, Ne Demektir?

9 Ekim 2017 Kapalı

Vatan; üzerinde yaşadığımız, ortak değerlerimizi paylaştığımız, uğruna nice canlar verdiğimiz toprak parçasıdır. Vatan bildiğimiz bu topraklar; nice medeniyetlerin kurulduğuna, nice ihanetlerin kurgulandığına, nice destanların yazıldığına tarih boyunca şahit olmuştur. Tarihte emsali görülmemiş bir ihanete şahitliğin son perdesiydi 15 Temmuz. Aziz, fedakâr ve kahraman bir milletin hain darbeciler tarafından sırtından hançerlenmek istendiği karanlık bir geceydi. Kor…

Yazar: Coğrafyacı

Anadolu

9 Ekim 2017 Kapalı

Tarih 1071. Bir güneş doğdu Malazgirt Ovası’nda. Beyaz yeleli atların sırtında, sırat köprüsünden geçercesine cennet misal Anadolu’ya girdi yiğitler. Kutlu sancağın gölgesinde vatan bildiler bu toprakları. Dereler bir başka güzel aktı, çiçekler bir başka güzel açtı o günden beri. Ey Anadolu! Nice medeniyetlerin anası, nice medeniyetlerin rüyası olmuş kutlu diyar. Enbiyaların, evliyaların, şehitlerin, yiğitlerin koyun…

Yazar: Coğrafyacı

Cittaslow Ne Demektir? Sakin Şehir Ne Demektir?

9 Ekim 2017 Kapalı

1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti kentinde kurulan Cittaslow, nüfusu 50.000’in altındaki kentlerin üye olabildiği uluslararası belediyeler birliğidir. İtalyanca “citta” (şehir) ve İngilizce “slow” (yavaş, sakin) kelimelerinden oluşan Cittaslow, Sakin Şehir anlamında kullanılmaktadır. Sakin Şehir; bir kentin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ve kalkınmasının, şehrin kendi özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin…

Yazar: Coğrafyacı

Küresel İklim Değişikliği

7 Ekim 2017 Kapalı

Bilim adamlarına göre kimi zaman soğuyan ve kimi zaman da ısınan Dünya’mız şu anda artık soğuma eğiliminde olmalı. Ancak son yüz elli yıllık kayıtlar, bir şeylerin sanki ters gittiğini gösteriyor. Bu sıcaklık kayıtları, 1860’tan günümüze değin ortalama küresel sıcaklığın 0,5-0,7 °C yükselmiş olduğunu gösteriyor. Sıcaklığın en hızlı arttığı dönem de son yirmi yıllık dönem. Ağaç…

Yazar: Coğrafyacı