Türkiye’nin Jeolojik Serüveni

Türkiye’nin bulunduğu arazide her jeolojik zamana ait arazilere rastlamak mümkündür. Paleozoik olarak adlandırılan ve günümüzden 545 milyon yıl önce yaşanmaya başlanan jeolojik zamanda Dünya, Pangea adı verilen büyük bir kara parçası ve bu kara parçasının etrafını saran Pantalassa (Pıntalasa) adı verilen büyük bir okyanustan oluşmaktaydı. Ülkemizde bu döneme ait arazilere Yıldız Dağları, Zonguldak çevresi, Menderes- … Devamını oku…

Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye’nin oluşumunda farklı jeolojik zamanların etkileri görülmektedir. İç ve dış kuvvetlerin etkisi ile farklı özelliklere sahip yer şekilleri oluşmuştur. Türkiye’deki ana yer şekilleri aşağıda verilmiştir. Dağlar Türkiye genel hatlarıyla dağlık ve engebeli bir ülkedir. Alp-Himalaya orojenez sisteminde yer alan dağların uzanışı genelde doğu-batı doğrultuludur. Akdeniz ve Karadeniz’e paralel olarak uzanan dağ sıraları kıvrılma sonucu Ege … Devamını oku…