Türkiye’de Görülen Başlıca Bitki Toplulukları

Bitki toplulukları, daha önce de öğrendiğimiz gibi orman, çalı ve ot formasyonu olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Türkiye’de yer alan orman, çalı ve ot formasyonlarının dağılışında en başta iklim olmak üzere yükselti, yer şekilleri, bakı gibi faktörler etkili olmuştur. a) Orman Formasyonu Ormanlar, ağaçların örtü oluşturduğu alanlardır. Ülkemizdeki ağaçlar da yapraklarının özelliklerine göre iğne yapraklı ve … Devamını oku…

Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Türkiye, bitki tür ve çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye’nin yaklaşık 15 katı büyüklüğünde olan Avrupa kıtasında, yaklaşık 12.000 bitki türü yer alırken Türkiye’de 12.000 daha fazla bitki türü bulunmaktadır. Bu sayı komşularımızdan olan Yunanistan’da 5.000, İran’da 8.000 civarındadır. Ülkemiz endemik (doğal olarak dünyanın başka yerinde yayılış göstermeyen) türler bakımından da oldukça zengindir. … Devamını oku…

Türkiye’de Erozyonun Etkisi / Erozyonun Etkileri Nelerdir

Toprak; doğrudan bitkilerin, dolaylı yoldan da insan ve hayvanların yararlandığı doğal bir kaynaktır. 10-15 cm’lik bir toprak tabakasının oluşumu, binlerce yıl gibi uzun bir süre aldığından toprağın değerinin bilinmesi ve korunması şarttır. Toprak yüzeyinin akarsular, sel suları ve rüzgâr gibi dış kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınmasına erozyon denir. Erozyonla toprağın verimli kısmı kaybolduğu için tarımsal üretim … Devamını oku…

Türkiye’de Topraklardan Yararlanma

Toprak, değerini kaybedince anladığımız önemli bir doğal kaynaktır. Toprak hayvancılık için yem elde etmede, sanayide ham madde olarak; seramik, fayans, kiremit, tuğla, çimento yapımında ve tarımda kullanılır. Türkiye eğim değerleri yüksek dağlık ve engebeli bir ülke olmasına karşılık yüz ölçümünün %45’i ekili-dili alan ve çayır-mera olarak kullanılmaktadır. Yer şekillerinin sade olduğu yerlerde ekili-dikili alan oranı … Devamını oku…

Türkiye’nin Toprak Ti̇pleri

Coğrafya Bilimi

Türkiye’nin Toprak Ti̇pleri Toprak; iklim, yer şekilleri, ana kaya, canlılar ve zaman etkisiyle oluşur. Bu unsurlardaki farklılıklar toprakların çeşitliliği üzerinde belirleyicidir. Türkiye’de; yer şekileri, anakaya, iklim ve bitki örtüsündeki çeşitlilik nedeniyle toprak tipleri de büyük bir çeşitlilik göstermiştir (Harita 6.11). a) Yerli (Zonal) Topraklar • Kahverengi orman toprakları • Kırmızı renkli Akdeniz toprağı (Terra rossa) … Devamını oku…