Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Coğrafya Bilimi

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumu üzerine etkili olan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasının yanı sıra İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. • Kuzeyde Hazar Petrol Havzası’na, güneyde ise Orta Doğu Petrol Havzası’na komşu olması onu önemli bir kavşak noktası hâline getirmiştir. • Üye olduğu küresel ve bölgesel örgütler jeopolitik … Devamını oku…

Kıbrıs Adası’nın ve Boğazların Türkiye’nin Jeopolitik Konumuna Etkisi

Coğrafya Bilimi

Akdeniz adalarından birisi olan Kıbrıs, Türkiye’nin güneyinde yer alır. Bulunduğu sular geçmişten günümüze kadar önemli bir ticaret yolu olduğu için Anadolu, Ege ve Mezopotamya uygarlıkları için vazgeçilmez olmuştur. 300 yıldan fazla Osmanlı toprağı olarak varlığını sürdüren Kıbrıs, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Suriye, Mısır, İsrail ve Süveyş … Devamını oku…

Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Tarihçesi

Coğrafya Bilimi

Ülkemiz topraklarının bulunduğu Anadolu Yarımadası, geçmişten günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi devletlerin egemenliğinde kaldığı gibi kısa dönemde yaşayan beyliklere ait izlere de rastlanmaktadır. Doğu ile Batı medeniyetleri arasında köprü olan Anadolu Yarımadası kuzeyden İpek Yolu, güneyden Baharat Yolu’nun geçtiği önemli ticaret yollarının üzerinde olması Jeopolitik önemini … Devamını oku…

Ülkelerin Konumları ve Etkileri

Bir ülkenin dünya üzerinde sahip olduğu coğrafi konum o ülkeye sağladığı bir avantaj ya da dezavantaj olarak dönmektedir. Coğrafi konum, matematiksel (mutlak) ve özel konum (göreceli) olmak üzere ikiye ayrılır. Matematiksel konum ülkenin paralel ve meridyenlere göre Dünya üzerinde bulunduğu noktayı göstermektedir. Özel konum ise bir ülkenin iklimi, yer şekilleri, su kaynakları ve su yollarına … Devamını oku…

Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemi

Jeopolitik konum, bir yerin kıtalara, okyanuslara ve denizlere göre olan durumudur. Coğrafi gelişmeler sonucu kıtaların, okyanusların ve denizlerin stratejik durumu tarih boyunca değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin ortaya çıkmasında coğrafi keşifler, siyasi olaylar, teknoloji ve ulaşım alanındaki yenilikler ile doğal kaynakların varlığı gibi faktörler etkili olmuştur. Buradan da anlaşılacağı gibi jeopolitik konumu belirleyen unsur ekonomik gelişmelerdir. … Devamını oku…