Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Coğrafya Bilimi

Sanayi devrimi sonrasında halkın refah seviyesi yükselmiş ve her geçen gün artan nüfus, doğal kaynakların hızlı tükenmesine neden olmuştur. Bu kaynakların etkin kullanımı ülkenin ekonomik refahının yükselmesine işsizlik ve fakirlik oranının düşmesine neden olur. Özellikle gelişmiş ülkelerin fosil yakıtlara olan ihtiyacı sanayileşme ile artarak devam etmiş hatta büyük sömürge kolonileri kurarak ticaret hacimlerini büyütmüşlerdir. Doğal … Devamını oku…

Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerin Ekonomik Özellikleri Nelerdir?

18.yy. ile başlayan sanayi devrimi önce Avrupa kıtasını daha sonra tüm dünya ülkelerini etkileyerek hızla yayılmıştır. Dünya ülkelerinin ekonomik yapısında yaşanan değişikler sosyal ve ekonomik anlamda gelişen ülkelerin refah seviyesini de yükseltmiştir. Sanayileşme sürecinin gerisinde kalan Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri her geçen gün daha da fakirleşmiştir. Böylece ülkeler arasında gerek ekonomik gerekse sosyal … Devamını oku…

Ülkelerin Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini etkileyen birçok faktör vardır. Sermaye, ham madde, teknoloji, pazar ve nitelikli iş gücüne sahip ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır: • İhracat oranları ve ihraç edilen malların çeşidi, • Enerji üretimi ve kullanımı, • Kentleşme, • Hizmet sektörünün gelişmişlik düzeyi, • Ölüm oranlarının azalması ve ortalama yaşam … Devamını oku…

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Coğrafya Bilimi

İnsanların gündelik hayatı kolaylaştırmak, çevresini ve doğal çevreyi daha iyi kullanmak adına yaptığı yenilikler teknoloji olarak adlandırılır. Teknolojik gelişmelerin başlangıcı insanlık tarihi kadar eskidir. Tekerleğin bulunmasından başlayarak, günümüzdeki insansız araçlara kadar olan süreç teknolojik serüvenin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Teknoloji üreten ve bunu dünyaya pazarlayabilen ülkelerin kalkınma seviyeleri yüksek olur. Özellikle Sanayi İnkılabı ile … Devamını oku…

Türk Kültür Havzası Nedir, Neresidir?

Türk kültürünün kökeni Orta Asya’ya dayanır. Orta Asya’dan çeşitli sebeplerle ayrılan Türkler önce Sibirya’ya oradan Afrika’ya ve Balkanlar’a kadar uzanır. Konar-göçer hâlde yaşayan Türkler kültürlerini çok uzaklara kadar taşımışlardır. Günümüzde Anadolu topraklarının kilometrelerce uzağında bile Türk kültürüne ait eserleri görmemiz de bu durumun bir sonucudur. El sanatlarından, mimariye; müzikten, yemek kültürüne kadar pek çok ortak … Devamını oku…