Ülkelerin Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini etkileyen birçok faktör vardır. Sermaye, ham madde, teknoloji, pazar ve nitelikli iş gücüne sahip ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır: • İhracat oranları ve ihraç edilen malların çeşidi, • Enerji üretimi ve kullanımı, • Kentleşme, • Hizmet sektörünün gelişmişlik düzeyi, • Ölüm oranlarının azalması ve ortalama yaşam … Devamını oku…

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Coğrafya Bilimi

İnsanların gündelik hayatı kolaylaştırmak, çevresini ve doğal çevreyi daha iyi kullanmak adına yaptığı yenilikler teknoloji olarak adlandırılır. Teknolojik gelişmelerin başlangıcı insanlık tarihi kadar eskidir. Tekerleğin bulunmasından başlayarak, günümüzdeki insansız araçlara kadar olan süreç teknolojik serüvenin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Teknoloji üreten ve bunu dünyaya pazarlayabilen ülkelerin kalkınma seviyeleri yüksek olur. Özellikle Sanayi İnkılabı ile … Devamını oku…

Türk Kültür Havzası Nedir, Neresidir?

Türk kültürünün kökeni Orta Asya’ya dayanır. Orta Asya’dan çeşitli sebeplerle ayrılan Türkler önce Sibirya’ya oradan Afrika’ya ve Balkanlar’a kadar uzanır. Konar-göçer hâlde yaşayan Türkler kültürlerini çok uzaklara kadar taşımışlardır. Günümüzde Anadolu topraklarının kilometrelerce uzağında bile Türk kültürüne ait eserleri görmemiz de bu durumun bir sonucudur. El sanatlarından, mimariye; müzikten, yemek kültürüne kadar pek çok ortak … Devamını oku…

Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Coğrafya Bilimi

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumu üzerine etkili olan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasının yanı sıra İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. • Kuzeyde Hazar Petrol Havzası’na, güneyde ise Orta Doğu Petrol Havzası’na komşu olması onu önemli bir kavşak noktası hâline getirmiştir. • Üye olduğu küresel ve bölgesel örgütler jeopolitik … Devamını oku…

Kıbrıs Adası’nın ve Boğazların Türkiye’nin Jeopolitik Konumuna Etkisi

Coğrafya Bilimi

Akdeniz adalarından birisi olan Kıbrıs, Türkiye’nin güneyinde yer alır. Bulunduğu sular geçmişten günümüze kadar önemli bir ticaret yolu olduğu için Anadolu, Ege ve Mezopotamya uygarlıkları için vazgeçilmez olmuştur. 300 yıldan fazla Osmanlı toprağı olarak varlığını sürdüren Kıbrıs, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Suriye, Mısır, İsrail ve Süveyş … Devamını oku…