Planetoid ve Planetoidlerin Özellikleri

asteroitler – planetoidler

Sonsuz evrende ve Güneş sistemi alanında mevcut gezegenler ve onların doğal uydularının yanısıra daha küçük gök cisimleri veya objeler farkedebilirsin. Onlar ortaya çıkarak hızla kaybolurlar. Bu tür gök cisimleri şunlardır: Planetoidler veya asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve gök taşları (meteorlar). Planetoidler, koyu renkli gök cisimleridir. Güneş etrafında dönen gezegenlerden çok daha küçüktürler. Bazen, bazı gezegenlere yanaşabilirler. … Devamını oku…

Ay ve Ay’ın Fiziki Özellikleri

Ay

Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir ve ona daima eşlik edendir. Dünya’dan ortalama uzaklığı 384.000 kilometredir. Ay’a baktığında Güneş kadar büyük görünür. Gerçekte Ay’ın çapı, Dünya çapından dört kez, Güneş çapından ise 400 kez daha küçüktür. 38.000 km2’lik yüzeyiyle, Dünya yüzeyinden 13,5 kat daha küçüktür. Bu durum, Dünya’nın Güneş’ten uzaklık mesafesinin, Ay’ın Dünya’ya olan yakınlık … Devamını oku…

Gezegenlerde Benzerlik ve Farklılıklar

Güneş sistemindeki gezegenler

Fiziki özelliklerine göre gezegenler ikiye ayrılır. Dünyaya benzer fiziki özelliklere sahip Dünya tipi gezegenler ve Jüpitere benzer fiziki özelliklere sahip Jüpiter tipi gezegenler. İlk gruba ait gezegenler küçük ve sert yüzeylidir. Hava kabukları seyreltilmiştir, az sayıda veya hiç doğal uydusu yoktur ve kendi ekseni etrafında yavaş hareket eder. Bu gruba: Merkür, Venüz, Dünya ve Mars … Devamını oku…

Güneşin Fiziki Özellikleri

Güneşin iç yapısı

Güneş, evrende görülen tüm diğer yıldızlar gibi kızgın bir gök cismidir. Biçimine göre Güneş kütlesi dört bağlı konsantrik küreden oluşan bir bütündür. Bu küreler birbirinden farklı fiziki özelliklere sahiptir. Onlar da şunlardır: Güneş çekirdeği, ışık küre (fotosfer), renk yuvarfı (kromosfer) ve Güneş koronası. İlk iki iç küre, Güneş yapısının daha yoğun olan kısımlarıdır ve burada … Devamını oku…

Güneş, Afel ve Günberi

En önemli enerji kaynağı güneş

Güneşin bize en yakın yıldız olduğunu öğrendin. Dünya gezegeninden ortalama olarak 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. 22 Haziran’da Güneş Dünya’dan 152 milyon kilometre uzaktır ve bu pozisiyona afel denir. 22 Aralık’ta ise Güneş Dünya’dan 147 milyon kilometre uzak olur ve bu pozisyona günberi denir. Güneş, Dünya için çok önemlidir. Dünyada yaşamı sağlayan sıcaklığın ve ışığın … Devamını oku…