Çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirme

Çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirmede iki yol vardır: 1. yol Çizgi ölçeğin boyu harita uzunluğu olarak kabul edilir. Çizgi ölçeğin üzerindeki başlangıç ve bitiş değerlerinin toplamı gerçek uzunluğu verir. Ölçek formülünde yerine yazıldığında kesir ölçek değeri elde edilmiş olur. 2. yol Çizgi ölçekte her bir çentik aralığı harita uzunluğu olarak kabul edilir. Her çentik aralığının … Devamını oku…

Harita Elemanları

Haritayı oluşturan temel unsurlar; harita başlığı, lejant (açıklamalar), coğrafi koordinatlar, yön oku ve ölçektir (Harita 1.11.). Başlık, haritanın hangi amaçla hazırlandığını gösterir. Lejant (açıklamalar), haritalarda kullanılan işaret ve sembollerin ne ifade ettiğini gösteren tabloya denir. Haritaların kolay anlaşılmasını sağlar. Harita anahtarı da denir. Coğrafi koordinatlar, çizilen haritanın Ekvator ve Greenwich’e göre konumunu gösterir. Yön oku, … Devamını oku…

Projeksiyonlar (Coğrafya / Harita Bilgisi)

Haritalar önceleri dikkatli arazi incelemelerine bağlı olarak yapılmaktaydı. Bugün ise modern haritalar, hava fotoğrafl arı ve uydulardan çekilen fotoğrafl arın bilgisayarlara aktarılmasıyla en az hata ile çizilmektedir. Ancak nasıl yapılırsa yapılsın, Dünya’nın küresel şeklinden dolayı bir yerin hatasız olarak düzlem üzerine aktarılması neredeyse imkânsızdır. Olabilecek hataları ve bozulmaları en aza indirebilmek ve küre üzerindeki yerleri … Devamını oku…

Harita ve Harita Okuryazarlığı Nedir?

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına harita denir (Harita 1.10.). Harita bilimine kartografya adı verilir. Haritalar, coğrafyanın temel ilkelerinden olan dağılış ilkesinin sonucunda daha da önem kazanmıştır. Haritalar; yaşadığımız bölgeyi, farklı yöreleri, ülkeleri ve dünyayı tanımamıza ve bu yerler hakkında bilgi edinmemize imkân tanıyan en … Devamını oku…