Türkiye’nin Özel Konumu ve Etkileri

Türkiye, eski dünya karaları olarak bilinen Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın oldukları alanda bulunmaktadır (Harita 6.2). Bu konumundan dolayı tarih boyunca önemli ticaret yolları Türkiye’den geçmiştir. Günümüzde de Avrupa ile Asya arasındaki kara ve demir yollarının önemli bir kısmı ülkemizden geçmektedir. Türkiye, 814.578 km2 lik alanı ile Avrupa kıtasında ve Kafkasya’daki bütün … Devamını oku…

Türkiye’nin Matematik Konumu ve Etkileri

Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağında yer almaktadır (Harita 6.1). Ülkemizin en kuzeyinde yer alan Sinop ilindeki İnce Burun, 42° kuzey paralelinin geçtiği yere yakındır (42° 5΄ 43΄΄ kuzey). Türkiye’nin en güneyi ise Hatay’ın Topraktutan köyüdür. Burası 36° kuzey paraleline yakındır (35° 49΄ 10΄΄ kuzey). Buna göre Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin ortasından geçen 45° paralelinin … Devamını oku…

Profil Nasıl Çıkarılır?

Profil Çıkarma Aşamaları

Yandan görünüşe profil denir. Profil çıkarmanın amacı, yeryüzü şekillerinin yandan nasıl göründüğünü öğrenmektir. En iyi ve en doğru profil eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalardan çıkarılır. Profil çıkarılırken sırasıyla şu işlemler yapılır (Görsel 1.42.): • Profil çıkarılacak alan iki nokta ile belirlenir ve iki nokta arasına bir doğru çizilir. • Doğru ile eş yükselti eğrilerinin temas … Devamını oku…

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması Nasıl Yapılır?

Renklendirme

Çevremizdeki fiziki ve beşerî unsurlarla ilgili bilgiler semboller kullanılarak haritalara aktarılır. İlk zamanlarda yeryüzüne ait şekiller haritalarda kısmen gösterilmiştir. Zamanla yükseklik ölçen aletlerin geliştirilmesiyle yeryüzü şekillerine ait bilgiler artmış, yükseklik ölçümleri daha kolay ve kesin bir şekilde yapılabilmiştir. Haritalarda, yeryüzü şekillerini en belirgin biçimde göstermek amacıyla bazı yöntemler geliştirilmiştir. Tarama, gölgelendirme, kabartma, renklendirme ve eş … Devamını oku…