Türkiye’nin Özel Konumu ve Etkileri

Türkiye, eski dünya karaları olarak bilinen Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın oldukları alanda bulunmaktadır (Harita 6.2). Bu konumundan dolayı tarih boyunca önemli ticaret yolları Türkiye’den geçmiştir. Günümüzde…

Okumaya devam edin Türkiye’nin Özel Konumu ve Etkileri

Türkiye’nin Matematik Konumu ve Etkileri

Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağında yer almaktadır (Harita 6.1). Ülkemizin en kuzeyinde yer alan Sinop ilindeki İnce Burun, 42° kuzey paralelinin geçtiği yere yakındır (42° 5΄ 43΄΄ kuzey). Türkiye’nin…

Okumaya devam edin Türkiye’nin Matematik Konumu ve Etkileri
Profil Çıkarma Aşamaları

Profil Nasıl Çıkarılır?

Yandan görünüşe profil denir. Profil çıkarmanın amacı, yeryüzü şekillerinin yandan nasıl göründüğünü öğrenmektir. En iyi ve en doğru profil eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalardan çıkarılır. Profil çıkarılırken sırasıyla şu işlemler…

Okumaya devam edin Profil Nasıl Çıkarılır?
Renklendirme

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması Nasıl Yapılır?

Çevremizdeki fiziki ve beşerî unsurlarla ilgili bilgiler semboller kullanılarak haritalara aktarılır. İlk zamanlarda yeryüzüne ait şekiller haritalarda kısmen gösterilmiştir. Zamanla yükseklik ölçen aletlerin geliştirilmesiyle yeryüzü şekillerine ait bilgiler artmış, yükseklik…

Okumaya devam edin Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması Nasıl Yapılır?
Harita

Uzaktan Algılama Nedir?

Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle (özellikle yapay uydular) yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde…

Okumaya devam edin Uzaktan Algılama Nedir?

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir?

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir? CBS; dünyaya ait mekânsal verileri (iklim, nüfus, yer şekilleri vs.) elde etmek, depolamak, kontrol etmek, işlemek, analiz etmek ve görüntülemek için kullanılan bir sistemdir. CBS’nin…

Okumaya devam edin CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir?