Su Ekosistemleri

Yeryüzündeki su ekosistemleri; tatlı su ekosistemleri (göl, akarsu, bataklık, yer altı suları) ve tuzlu su ekosistemleri (deniz, okyanus) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Su ekosistemleri, başta balıklar olmak üzere birçok canlı için yaşam alanıdır. Ayrıca bu ekosistemler, suyun döngüsü sayesinde atmosfer olaylarını, toprak yapısını ve karalarda yaşayan diğer canlı türlerini de etkiler. En büyük … Devamını oku…

Madde Döngüleri

Bir ekosistemin dengesini koruyabilmesi veya varlığını sürdürebilmesi için tüketilen cansız maddelerin de yeniden üretim için ekosisteme dönmesi gerekir. İnorganik kimyasal unsurların, özellikle bitkiler tarafından organik maddelere dönüştürülmesinin ardından tekrar cansız ortama dönmesi sürecine madde döngüsü adı verilir. Bu döngülerle karbon, azot, su, oksijen ve fosfor gibi birçok inorganik madde tekrar ekosisteme kazandırılır. Şimdi bu madde … Devamını oku…

Besin Zinciri

Dünya’daki tüm canlılar, yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiyi üretmek için gerekli olan mineraller yer kabuğunda ve toprakta yer alırken azot, karbon ve su buharı ise çoğunlukla atmosferde bulunur. Bu maddelerin canlılar için kullanılabilir hâle gelmesi ise ancak organik besinlere yani karbonhidrat, protein ve yağlara dönüştürülmesi ile mümkündür. Bu dönüşümü gerçekleştiren canlılar ise … Devamını oku…

Ekosistemlerin İşleyişi

Fotosentez

Dokuzuncu sınıf coğrafya derslerinizde doğal ortamın atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre), hidrosfer (su küre) ve biyosferden (canlı küre) oluştuğunu; doğal ortamı meydana getiren hava, toprak, su ve canlıların birbirleriyle sürekli bir etkileşim içerisinde olduğunu öğrenmiştiniz. Yani genel anlamıyla doğa, canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu geniş bir kümedir. Canlı ve cansız varlıkların birlikteliğiyle meydana gelen … Devamını oku…