Fosfor Döngüsü Nedir?

Coğrafya Bilimi

Fosfor tüm canlılar için hayati öneme sahip bir mineraldir. Nükleik asitlerin, hücre zarının, iskelet ve derinin yapısında bulunarak canlı türlerinin sağlığını etkiler. Fosforun doğadaki asıl kaynağı ise büyük kayalardır. Erozyon ve aşınma sebebiyle sürüklenen fosfor, sırası ile ırmak, akarsu ve sonunda okyanuslara ulaşır. Fosforun okyanusa karışması oldukça yavaş ilerler. Fosfor burada milyonlarca yıl bekler. Ancak … Devamını oku…

Azot Döngüsü Nedir?

Azot döngüsü

Azot canlılar için oldukça önemli bir maddedir çünkü DNA’ nın, proteinin, çeşitli vitaminlerin ve hormonların yapısında bulunur. Atmosferde % 78 civarında azot bulunmasına rağmen canlıların azot kullanımı, azotlu bileşikleri tüketmekle mümkün olmaktadır. Örneğin, hayvanlar aminoasitler yolu ile azotu bünyesine alır. Azot döngüsü ekosistemlerde canlı ve cansız çevre arasında gerçekleşir. Canlı organizmaların ölüleri ve atıkları ile … Devamını oku…

Karbon ve Oksijen Döngüsü

Karbon döngüsü

Karbon canlı organizmaların temel yapı malzemelerinden biridir. Karbon; atmosferde ve okyanus gibi su kütlelerinde karbondioksit (C02) hâlinde, karalarda kömür petrol gibi yakıtların yapısında, canlı organizmalarda da organik bileşikler şeklinde bulunur. Besin zinciri akışında bitkiler fotosentez yaparken atmosferdeki karbondioksiti kullanır. Karbondioksit bundan sonra bitkileri tüketen canlılara geçer. Canlı organizmaların besinlerini yakmaları sonucu solunum yolu ile tekrar … Devamını oku…

Su Döngüsü ve Su Döngüsünün Özellikleri

Su döngüsü

Yeryüzündeki deniz, akarsu, okyanus gibi su kütleleri hava ve karalar arasındaki alışveriş sonucunda canlı yaşamını sağlayan su döngüsünü oluşturur. Su dünyada sürekli hareket hâlindedir. Bu sayede su kaynakları artmaz ve tükenmez. Su döngüsünde rüzgârların ve okyanus akıntılarının da rolü büyüktür. Suyun yeryüzündeki çevirimi; su kütlelerinin buharlaşıp nemi oluşturması, nemin yoğunlaşarak bulutları meydana getirmesi ve yağışların … Devamını oku…

Toprak ve Toprakta Yaşayan Canlı Türleri

Toprakta yaşayan canlı örnekleri

Toprak, yerkabuğundaki büyük kayaların aşınması sonucu oluşan ve içerisinde sürekli devam eden fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları barındıran, yeryüzünü bir örtü gibi saran tabakadır. Dört temel katmandan oluşur. En üstü tarım yapılan katman olup humustan zengindir. İkinci katmanda ise canlı hayatı söz konusu değildir. Bu katmanda tarım yapılmaz. Üçüncü katmanda ana kayaya ait parçalar bulunur … Devamını oku…