Mevsimlerin Özellikleri Nelerdir?

Yılın iklim şartları bakımından farklılık gösteren bölümlerine mevsim denir. Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak oluşan mevsimlere matematiksel mevsimler denir (Görsel 1.49.). Dört mevsim sadece orta kuşakta belirgin olarak yaşanmaktadır. Coğrafi konum şartları, o yerde matematiksel mevsimlerin belirgin olarak yaşanmasını engelleyebilir. Örneğin Dünya’nın her yerinde olduğu gibi Erzurum’da da matematiksel kış mevsiminin süresi … Devamını oku…

Dünya’nın Yıllık (Yörünge) Hareketi / Yörüngenin elips şeklinde olmasının sonuçları

Dünyanın Hareketleri

Dünya, Güneş çevresindeki hareketini elips şeklinde bir yörüngede 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu harekete takvim yılı veya güneş yılı denir. Yörüngenin bulunduğu düzleme de ekliptik veya yörünge düzlemi denir. Dünya, 3 Ocak’ta (günberi veya perihel) Güneş’e en yakın konumda; 4 Temmuz’da da (günöte veya aphel) en uzak konumdadır. Bu durum, Dünya ile Güneş arasındaki … Devamını oku…

Dünya’nın Günlük (Eksen) Hareketi / Dünya’nın günlük hareketinin sonuçları

Dünya, kuzey ve güney kutup noktalarından geçtiği varsayılan yer ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner (Görsel 1.46.). Dünya’nın bir tam dönüşü 24 saat sürer. Bu süreye bir gün adı verilir. Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak iki türlü hız ortaya çıkar. Dünya’nın günlük hareketi esnasında birim zamanda aldığı yola çizgisel (dönüş) hız denir. Çizgisel hız … Devamını oku…

Dünya’nın Güneş Sistemindeki Yeri

Güneş Sistemi

Gök varlıklarının bütününü (yıldız, gezegen, asteroit, meteor vb.) içinde bulunduran sonsuz boşluğa uzay denir. Dünya, uzay boşluğu ve diğer gök cisimleri ile birlikte evrende (kainat) yer alır. Evren, boyutları bilinemeyen ve hesaplanamayan bir boşluktur. Evrende sayısı bilinmeyen galaksi (gök ada) sistemleri bulunur. Galaksilerin içinde çok sayıda yıldız sistemleri bulunur. Dünya Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. … Devamını oku…

Dünya’nın Şekli / Dünya’nın Şeklinin Sonuçları Nelerdir?

Dünyanın Şekli

Eski çağlardan beri Dünya’nın yuvarlak bir şekle sahip olduğu düşünülmekteydi. Daha sonra küreye benzediği kesin olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzde Dünya’nın şeklinin tam olarak neye benzediği uzay teknolojilerinin gelişmesiyle öğrenilebilmiştir. Uzaydan alınan fotoğrafl ar ve yapılan ölçümler, Dünya’nın herhangi bir geometrik şekle benzemediğini göstermektedir (Görsel 1.43.). Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin kendine has şekline geoit … Devamını oku…