Popülasyonlar ve Popülasyonların Değişimleri

Çevre ile ilişkilerinin detaylandırılmasının pandaların yok olmasını engellemesi

Popülasyon; aynı zaman dilimi içerisinde ve aynı coğrafi bölgede yaşayan, karşılıklı etkileşimlerde bulunan canlıların oluşturduğu topluluklardır. Örneğin, Marmara Denizindeki palamutlar, Asya Kıtası ormanlarında yaşayan pandalar, Akdeniz’de yaşayan insanlar ya da bir mağaradaki yarasalar ile bağırsaklarımızdaki mikroorganizmalar birer popülasyondur. Zaman içinde büyüyüp küçülebilir ve değişikliğe uğrayabilir. Aynı coğrafi sınırlar içinde yaşayıp aralarında gen alışverişi olan ve … Devamını oku…

Doğa ve İnsan Etkileşimi

İnsanın doğaya etkileri

Doğa; toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus vb. unsurlardan oluşur. Bu unsurlar, bir araya gelerek doğal ortamları meydana getirir. İnsan, kendisinden önce oluşmuş doğal çevrede yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren doğa ile etkileşim halindedir. Yaşadığınız çevrede ön plana çıkan doğal unsurlar hangileridir? Doğa, yaşadığınız çevrede hangi amaçlar için kullanılmaktadır? Doğayı oluşturan ortamların birbirleriyle etkileşimi doğal ortamı … Devamını oku…

Doğanın Emrinde miyiz?

Doğanın emrinde miyiz konu başlığı altında insan ve doğal çevre etkileşimini bilimsel olarak inceleyelim. İnsan doğal çevrenin bir parçası olduğu için sürekli olarak onunla karşılıklı etkileşim halinde olmuştur. Bazen doğal çevrenin etkisi insanın etkisine göre daha baskın çıkabilir. Örneğin, soğuk kuşakta sıcaklık değerleri çok düşük olduğu için insanlar kalın kıyafetler giyinme ihtiyacı duyabilirler, bu durum … Devamını oku…

Coğrafyanın İlkeleri

Nedensellik (Sebep-Sonuç) İlkesi: Coğrafi olayların nedenlerine cevaplar aranır. Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi coğrafyada da araştırmaya konu olan olayların sebep-sonuçlarını ortaya koymak başlıca hedeftir. Dağılış (Yayılma) İlkesi: Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran temel ilkedir. Coğrafya bilimi; sadece yeryüzündeki bir olayın nedenini araştırmakla kalmaz, aynı zamanda bu olayın yeryüzünün genelinde veya bir bölümündeki dağılışını da inceler. Bu … Devamını oku…