Çevre ile ilişkilerinin detaylandırılmasının pandaların yok olmasını engellemesi

Popülasyonlar ve Popülasyonların Değişimleri

Popülasyon; aynı zaman dilimi içerisinde ve aynı coğrafi bölgede yaşayan, karşılıklı etkileşimlerde bulunan canlıların oluşturduğu topluluklardır. Örneğin, Marmara Denizindeki palamutlar, Asya Kıtası ormanlarında yaşayan pandalar, Akdeniz’de yaşayan insanlar ya da…

Okumaya devam edin Popülasyonlar ve Popülasyonların Değişimleri
Erotesthenes’in dünya haritası

İlk Çağ’da Coğrafya

İlk coğrafi düşünceler Mezopotamya, Mısır ve Doğu Akdeniz Havzası’nda yaşamış düşünürler tarafından ortaya konulmuştur.

Okumaya devam edin İlk Çağ’da Coğrafya
İnsanın doğaya etkileri

Doğa ve İnsan Etkileşimi

Doğa; toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus vb. unsurlardan oluşur. Bu unsurlar, bir araya gelerek doğal ortamları meydana getirir. İnsan, kendisinden önce oluşmuş doğal çevrede yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren doğa…

Okumaya devam edin Doğa ve İnsan Etkileşimi
Doğanın emrinde miyiz?

Doğanın Emrinde miyiz?

Doğanın emrinde miyiz konu başlığı altında insan ve doğal çevre etkileşimini bilimsel olarak inceleyelim. İnsan doğal çevrenin bir parçası olduğu için sürekli olarak onunla karşılıklı etkileşim halinde olmuştur. Bazen doğal…

Okumaya devam edin Doğanın Emrinde miyiz?

Coğrafyanın İlkeleri

Nedensellik (Sebep-Sonuç) İlkesi: Coğrafi olayların nedenlerine cevaplar aranır. Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi coğrafyada da araştırmaya konu olan olayların sebep-sonuçlarını ortaya koymak başlıca hedeftir. Dağılış (Yayılma) İlkesi: Coğrafyayı diğer bilimlerden…

Okumaya devam edin Coğrafyanın İlkeleri

Coğrafyanın Metodolojisi

• Coğrafyanın Araştırma Yöntemleri: Gezi-gözlem ve akıl yürütmenin dışında görüşme (mülakat), arazi (saha) çalışmaları, anket, örnekleme gibi veri toplama araçları da bu araştırma yöntemleri içinde yer almaktadır. • Coğrafyanın İfade…

Okumaya devam edin Coğrafyanın Metodolojisi