Category: Coğrafi Koordinat Sistemi

Özel Göreli Konum Nedir?

Özel Göreli Konum – Göreceli Konum Satranç tahtasında bir taşın yeri, harf ve rakamlardan oluşan bir sistemle ya da çevresinde bulunan diğer taşlarla gösterilir. Aynı şekilde dünya üzerinde bir yer de mutlak veya göreceli...

Türkiye’nin Göreceli Konumu

Ülkemiz; Eski Dünya karaları adı da verilen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya Kıtası’nın batısında, “Küçük Asya” da denilen Anadolu ile Avrupa Kıtası’nın güneydoğusunda bulunan Trakya ülkemizin topraklarını...

Türkiye’nin Mutlak Konumu

Türkiye, 36°-42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır (Harita 1.8.). Diğer bir ifadeyle ülkemiz; Ekvator’a göre Kuzey Yarım Küre’de, Greenwich’e göre de Doğu Yarım Küre’de yer alır (Görsel 1.27.). Türkiye, enlem...

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Aşağıdaki okuma parçasını takip ediniz. Parçadan da anlaşılacağı üzere ülkemiz, dünya üzerindeki coğrafi konumu itibarıyla benzersiz özellikler taşımaktadır. Nitekim bu konum özellikleri, fırsat ve riskleri de beraberinde getirmektedir. İyi değerlendirildiğinde fırsatlar, ilgisiz kalındığında riskler...

Göreceli Konum Nedir?

Satranç tahtasında bir taşın yeri, harf ve rakamlardan oluşan bir sistemle ya da çevresinde bulunan diğer taşlarla gösterilir. Aynı şekilde dünya üzerinde bir yer de mutlak veya göreceli konum özellikleri ile gösterilir. Mutlak konum...

Boylam Nedir?

Boylam: Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç meridyenine (0°) olan uzaklığının derece (°), dakika (‘) ve saniye (“) cinsinden açısal değeridir. Örneğin Bursa il merkezinde yer alan Osman Gazi Türbesi’nin boylam değeri 29° 05’ 70”...