Biyolojik Etmenler ve Biyoçeşitlilik

Günümüzde herhangi bir yerde biyoçeşitliliğin değişiminde biyolojik etmenler ön plana çıkmaktadır. Bu etmenler içerisinde insanın rolü çok büyüktür. İnsan ve Biyoçeşitlilik İnsanlar, ilk çağlardan itibaren yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin dağılışını doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkilemiştir. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan ilk insanlar, nüfuslarının hızla artmasıyla birçok canlı türünün sayısının azalmasına neden olmuşlardır. Günümüzde … Devamını oku…

Paleocoğrafya ve Biyoçeşitlilik

Dokuzuncu sınıf coğrafya derslerinizde, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde kıtaların bir arada olduğunu ve bu dev kıtaya Pangea adının verildiğini öğrenmiştiniz. Magma içerisindeki konveksiyonel hareketlerin etkisiyle birlikte Pangea yavaşça parçalanmış ve kıtalar birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Bu uzun süreç içerisinde değişen doğal koşullar, birçok türün dağılışını ve gelişimini etkilemiştir. Kıtaların birbirine yaklaşması ve birbirinden uzaklaşması, yeni dağ … Devamını oku…

Yer Şekilleri ve Biyoçeşitlilik

Yer şekilleri, bitki ve hayvan türlerinin dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden biridir. Kara ve denizlerin dağılışı, canlı türlerinin yeryüzünde dağılışlarını etkiler. Denizler karalarda yaşayan canlıların, karalar ise denizlerde yaşayan canlıların yayılmasına engel bir durum oluşturur. Bu nedenle kıtalardan uzakta bulunan küçük adalarda ana kara parçalarında görülmeyen bitki ve hayvan türleri görülür. Örneğin, Avustralya’nın 2600 km … Devamını oku…

İklim ve Biyoçeşitlilik

Dünya üzerindeki her iklim bölgesinde sıcaklık ve yağış koşulları farklılık göstermektedir. Bu koşullara uyum sağlayan bitki ve hayvan türlerinin de farklılık göstermesi beklenen bir durumdur. (Şekil 1.1) Örneğin yıl boyunca yağışlı ve sıcak olan ekvatoral iklim denildiğinde orman altı ve orman üstü florası son derece zengin olan yağmur ormanları aklımıza gelmektedir. Bitkiler yıl boyunca yeşil … Devamını oku…

Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Gelişimi

Biyoçeşitliliği oluşturan ve değiştiren etmenler

Doğal ortam içerisinde, birbirinden farklı özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile çeşitli mikroorganizmalar yaşar. Bu canlı türlerinin bir kısmı sadece karada, bir kısmı sadece suda, bir kısmı ise hem karada hem de suda yaşayabilir. Ancak biyoçeşitlilik (biyolojik çeşitlilik) adını verdiğimiz kavram yalnızca tür çeşitliliği ile açıklanamaz. Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların … Devamını oku…