Çevre İle İlgili Yapılan Anlaşmalar

Coğrafya Bilimi

Çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması, sorunların çözümü için uluslararası çalışmaları zorunlu kılmıştır. Bu amaçla imzalanan anlaşmalar ve düzenlenen konferanslar bulunmaktadır. Ramsar Sözleşmesi: 1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde imzalan bu sözleşmeye göre sulak alanların korunması temel hedef olmuştur. Türkiye bu sözleşmeye 1994 yılında imza atmıştır. Rio Dünya Çevre Zirvesi: 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio (Rio … Devamını oku…

Doğal Dengenin Korunması

Korunması gereken doğal denge

Doğadaki her ögenin yaşamasının bir amacı ve sisteme kattığı bir rolü vardır. Bir öge ister canlı isterse cansız olsun diğer varlıkların yaşamasına olanak sağlar. Canlı varlıklar birbirinden çok farklı ve çeşitli olsalar da yaşam için ihtiyaçları aynıdır. Yani her canlı var olabilmek için uygun bir sıcaklığa, besine ve oksijene ihtiyaç duyar. Canlılardan bir türün ihtiyaçlarını … Devamını oku…

Su Hakkında Bilmediklerimiz ve Suyun Özellikleri

Canlıların vazgeçilmez yaşam sıvısı su

Su canlılar için vazgeçilmez bir yaşam sıvısıdır. Tatsız, kokusuz ve akıcı bir maddedir. Yeryüzündeki suyun % 98’i sıvı, % 2’si ise gaz hâlindedir. Suyun varlığı yeryüzünde deniz, okyanus, göl, akarsu gibi cansız sayılan çevre elemanlarında kabul edilse de canlıların vücutlarındaki suyu da unutmamak gerekir. Canlılar bedenlerinin % 70’inde su barındırır. Bazılarında bu oran % 90’a … Devamını oku…

Sıcaklık Nedir?

En önemli enerji kaynağı güneş

Güneşten gelen enerjinin yeryüzüne çarparak ısı enerjisine dönüşümüne sıcaklık denir. Sıcaklık mevsimlerin ve iklim değişikliklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutar. Dünyanın her yerinde aynı sıcaklık özelliklerinden söz etmek mümkün değildir. Hatta bir tepenin güney ve kuzey yamaçlarında bile sıcaklık farklılıkları hissedilir. Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Bu sıcaklık bitkiler için -40 … Devamını oku…

Güneş Işınımı Nedir?

En önemli enerji kaynağı güneş

Güneş dünyanın en büyük ve en önemli enerji kaynağıdır. Bunun en iyi kanıtı olarak uzaklığı milyonlarca kilometreyi bulmasına rağmen yine de dünyayı ısıtabilmesi ve enerji sağlaması gösterilebilir. Güneş ışığı, ekosistemlerde enerji akışını başlatan en önemli ögedir. Bitkiler güneş ışınımının sadece % 1’i ile fotosentez yapabilmelerine rağmen tüm canlı yaşamını % 100 etkileyecek bir enerji akışı … Devamını oku…