Korunması gereken doğal denge

Doğal Dengenin Korunması

Doğadaki her ögenin yaşamasının bir amacı ve sisteme kattığı bir rolü vardır. Bir öge ister canlı isterse cansız olsun diğer varlıkların yaşamasına olanak sağlar. Canlı varlıklar birbirinden çok farklı ve…

Okumaya devam edin Doğal Dengenin Korunması
Canlıların vazgeçilmez yaşam sıvısı su

Su Hakkında Bilmediklerimiz ve Suyun Özellikleri

Su canlılar için vazgeçilmez bir yaşam sıvısıdır. Tatsız, kokusuz ve akıcı bir maddedir. Yeryüzündeki suyun % 98’i sıvı, % 2’si ise gaz hâlindedir. Suyun varlığı yeryüzünde deniz, okyanus, göl, akarsu…

Okumaya devam edin Su Hakkında Bilmediklerimiz ve Suyun Özellikleri
En önemli enerji kaynağı güneş

Sıcaklık Nedir?

Güneşten gelen enerjinin yeryüzüne çarparak ısı enerjisine dönüşümüne sıcaklık denir. Sıcaklık mevsimlerin ve iklim değişikliklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutar. Dünyanın her yerinde aynı sıcaklık özelliklerinden söz etmek mümkün değildir.…

Okumaya devam edin Sıcaklık Nedir?
En önemli enerji kaynağı güneş

Güneş Işınımı Nedir?

Güneş dünyanın en büyük ve en önemli enerji kaynağıdır. Bunun en iyi kanıtı olarak uzaklığı milyonlarca kilometreyi bulmasına rağmen yine de dünyayı ısıtabilmesi ve enerji sağlaması gösterilebilir. Güneş ışığı, ekosistemlerde…

Okumaya devam edin Güneş Işınımı Nedir?
Hetetrof (tüketici) ve Ototrof (üretici) canlılar

Ekolojik İlişkiler

Doğada tüm canlı ve cansız varlıklar birbirini etkilemektedir. Ekolojik denge doğal akışıyla devam eder. Örneğin hayvan dışkısı toprakla karışır, bu toprağa domates tohumu ekilir; tohum yağmur, güneş ve organik ögelerle…

Okumaya devam edin Ekolojik İlişkiler

Ekolojik Denge

Ekosistem içindeki herhangi bir öge, kendi işlevini yerine getirebiliyorsa ekolojik dengeden (çevre dengesi) söz edilebilir. Örneğin bir ağaç yaprakları, dalları ve gövdesi ile doğal görünümüne sahip ise o ağacın ekosistem…

Okumaya devam edin Ekolojik Denge