Türkiye’de Karayolu Ulaşımı

Türkiye’de ulaşımın tarihçesi İlk Çağ’a kadar uzanır. Ancak modern anlamdaki ulaşımın gelişmesi sanayileşmeyle gerçekleşmiştir. Sanayileşmeyle birlikte yol yapımında modern araçlar kullanılmış, böylece yolların uzunluğu ve kalitesi eskiye oranla artmıştır. Günümüzde de ulaşım, sanayileşmeye paralel olarak gelişmektedir. Osmanlı Döneminde, yol yapımı daha çok askerî amaçlarla gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra yol yapımı önem kazanmıştır. Ancak modern karayollarının … Devamını oku…

Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ulaşımı Etkileyen Doğal Faktörler a. Coğrafi Konum Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu alanda bulunmaktadır. Bu özelliğiyle birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Tarihin ilk çağlarında İpek Yolu gibi önemli yollar Anadolu’dan geçmiştir. Günümüzde de Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa arasındaki en kısa karayolu Anadolu’dan geçer. Ayrıca Anadolu, Avrupa ve Kafkasya … Devamını oku…

Türkiye’de Ulaşım ve Ulaşımı Etkileyen Faktörler

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Ekonomik faaliyetler ise ulaşıma bağlıdır. Tarım, madencilik, turizm, sanayi ve benzeri iş kollarının üretim ve dağıtım aşamaları ulaşım ve iletişimden doğrudan etkilenir. Bu nedenle ulaşım ve iletişim günümüz dünyasının vazgeçilmez ögeleridir. Ulaşım; insanların, eşyaların ve bilgilerin bir yerden başka bir yere taşınmalarını sağlayan iş ve araçların bütünüdür. Haberler; … Devamını oku…

Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması

Bölge, doğal veya beşerî bakımdan kendi içinde benzerlik gösteren ve bu özellikleri ile diğer yerlerden farklılık gösteren alanlardır. Bir ülkede birçok bölge çeşidi belirlenebilir. Örneğin Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları Türkiye’deki dağlık bölgeler içinde yer alır. Aynı şekilde Yıldız Dağları ve Taşeli Platosu seyrek nüfuslu bölgelerdendir. Akdeniz ve Ege kıyıları turizm bölgeleri içinde yer alırken … Devamını oku…