Category: Türkiye

Türkiye’de Kuraklık, Çığ Olayları ve Orman Yangınları

Ülkemizde zaman zaman etkili olan afetlerden biri de küresel ısınma sonucunda etkisini artıran kuraklıktır. Son olarak 1999-2000 yıllarında güney bölgelerimizde etkili olan şiddetli kuraklık, %30 dolaylarında tarımsal üretim kaybına neden olmuştur. Bu kurak dönemin...

Türkiye’de Kaya Düşmesi

Türkiye’de görülen bir diğer kütle hareketi ise kaya düşmesi olayıdır. Arazinin engebeli ve eğimli, bitki örtüsünün seyrek olduğu yamaçlarda görülen bu doğa olayı, zaman zaman can ve mal kayıplarına da yol açmaktadır (Fotoğraf 4.34)....

Türkiye’de Heyelanlar

Ülkemizde en yaygın olarak görülen kütle hareketi, dokuzuncu sınıf coğrafya dersinde oluşumunu öğrendiğiniz heyelan olayıdır. Çeşitli nedenlerle yamaç dengesinin bozulması sonucunda tabakaların bir kısmının eğim doğrultusunda harekete geçmesi olayına heyelan adı verilir. Harita 4.5’te...

Türkiye’de Su Baskınları (Sel ve Taşkınlar)

Türkiye’de depremlerin ardından en fazla ekonomik kayba neden olan afet, su baskınlarıdır (Fotoğraf 4.32). Su baskınları genel olarak iki farklı kavramla ifade edilir. Sel, ani ve şiddetli yağışların ardından oluşan, kontrolsüz bir akışa sahip...

Türkiye’de Depremler

Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de tektonik depremlerin nedeni levha hareketleridir. Ülkemiz, Harita 4.3’te gösterildiği gibi Avrasya, Afrika ve Arabistan levhaları arasında yer almaktadır. Küresel Konum Belirleme (GPS) ölçümlerine göre Arabistan levhası yılda 23,...