Türkiye’nin Kültürel Mirası

Uluslararası önem taşıyan, bu nedenle korunmaya değer doğal oluşumlara dünya mirası denilmektedir. Ülkemizdeki yetkililer tarihsel ve doğal mirasa sahip çıkmış ve bu mirası sonraki nesillere aktarmak için bazı çalışmalar başlatmıştır. UNESCO’nun yaptığı kültürel miras sınıflandırmasına göre somut ve soyut kültürel miras olarak ikiye ayrılır: a. Somut Kültürel Miras Tarihî mekân ve anıtlara somut kültürel miras … Devamını oku…

Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

Coğrafya Bilimi

Paris denilince Eyfel Kulesi, Mısır denilince Giza Piramitlerinin akla gelmesi gibi Türkiye’deki turistik mekânlar denilince simgeleşen bazı değerler vardır. İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Galata Kulesi, Mevlana Türbesi vs. bunlardan bazılarıdır. Turistik yapılar ve mekânlar, insanlarda bıraktığı izlenimler ve algılar ile yakından ilgilidir. Ülkemiz turistik semboller açısından oldukça zengindir. Pek çok turistik mekânın bulunduğu Türkiye, dünyada … Devamını oku…

Dünyanın Yedi Harikası

Antik Çağ’da, dönemin teknolojik şartlarına göre olağanüstü yapılar olarak tanımlanan ve tümüyle insanlar tarafından inşa edilmiş olan yapılara Dünya’nın yedi harikası adı verilmektedir. Bu kavram ilk kez milattan önce 5. yüzyıl’da Heredot tarafından kullanılmış ve milattan önce 4. yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından Dünya üzerinde görülmeye değer yedi yapıt şeklinde ifade edilmiştir. Yedi harika içerisinden günümüze … Devamını oku…

Dünyanın Ortak Miras Alanları

Dünya Ortak Miras Alanları; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’ya bağlı Dünya Mirası Komitesi tarafından belirlenir. Bu programın amacı, insanlık tarihinin ortak mirası olan kültürel ve doğal unsurları koruma altına almak, bu unsurları gelecek nesillere emanet edebilmektir. UNESCO, ekonomik açıdan kalkınmamış ülkelerde belirlenen miras alanlarının korunması için hükûmetlere maddi destekler de sağlamaktadır. Dünya … Devamını oku…

Millî Parklar

Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan ve çoğunlukla insan yerleşimine izin verilmeyen bölgelere millî park adı verilir. Dünya üzerinde yer alan binlerce millî park ve doğa rezerv alanlarında, farklı ekosistemler doğal bir şekilde varlıklarını sürdürmektedir. Millî park uygulaması resmî olarak ilk kez 1872 yılında Yellowstone (Yellovsıton) Millî … Devamını oku…