Millî Parklar ve Dünya’nın Yedi Harikası

Coğrafya Bilimi

Doğal çevrede etkili olan dış ve iç kuvvetler yer kabuğunu biçimlendirir. Bu biçimlendirmeye insanların yaptıkları çeşitli faaliyetler de katkı sağlar. Doğadaki güzelliklerin ortaya çıkmasında insanların rolü büyüktür. Gün geçtikçe artan insan nüfusu doğal çevreye bir yandan zarar verip onu değişik nedenlerle tahrip ederek bozulmasına ya da yok olmasına neden olur. Ekosistemdeki dengenin bozulmasına neden olan … Devamını oku…

Turizm Nedir ve Turizmin Etkileri Nelerdir?

Coğrafya Bilimi

Turizm, ülkelerin sosyal ve kültürel yönleri ile tanınmasına ve farklılıkların ortaya çıkmasında rol oynayan önemli bir sektördür. Kültürel açıdan birbirinden farklı yapıya sahip toplumların gelenek ve göreneklerini turizm yoluyla tanıtma imkânı bulur. Küreselleşmeyi ekonomik ve sosyal açıdan kolaylaştıran unsurdur. Turizm bacası olmayan sanayidir. Turizmden elde edilen gelirler ülkelerin bütün sektörlerinin gelişmesine katkı sağlar. Turizm gelir … Devamını oku…

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Coğrafya Bilimi

Turizm sektörü, bugün dünya gayrisafi hasılasının önemli bölümünü oluşturan ve dünyada en hızlı gelişen sektörlerin başında yer almaktadır. Harcanabilir kişisel gelirlerden turizm ve tatile ayrılan payın artması, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, insanların şimdiye kadar görmedikleri ve merak ettikleri yeni bölgeleri ziyaret etme eğilimlerini arttırmıştır. Tipik turistik faaliyet olarak adlandırılan konaklama, planlama, gezi organizasyonu … Devamını oku…

Türkiye’nin Turizm Politikaları

Coğrafya Bilimi

Turizm Bakanlığınca yayımlanan yeni bir kaynağına göre turizm politikası; turizmden sağlanan ekonomik, sosyal ve kültürel kazançların en yüksek düzeye çıkarılması ve maliyetleri en aza indirmeyi amaçlayan dinamik bir politika olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanıma göre turizm politikası; örgütlenmiş toplumlarda, özellikle devlet tarafından turistik gelişmelerin gidişine bilinçli olarak müdahale etmektir (sabis.edu.tr). Turizm politikasının özellikleri şunlardır: • … Devamını oku…

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizm Varlıkları

Coğrafya Bilimi

Ülkemiz doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Ilıman iklim yapısı ve yer şekilleri turistik değerlerin çeşidini arttırmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve güneşli gün sayısı uzun olduğu için özellikle kıyı turizmini geliştirmiştir. Çok eski dönemlerden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, toprakları kültür turizmi açısından da önemli bir yere sahiptir. … Devamını oku…