Ekstansif Tarım (İlkel- Kaba Tarım) Nedir?

Coğrafya Bilimi

İnsanların kendi besin ihtiyaçlarını karşılamak ve geçimlerini sağlamak amacıyla yaptıkları tarım şeklidir. Bu yöntem geri kalmış ülkelerde veya bölgelerde uygulanır. Ekstansif tarım, büyük oranda doğal koşullara bağımlı olarak gerçekleştirilir. Sulama, ilaçlama, gübreleme ve kaliteli tohum gibi modern tarım tekniklerinden uzak olduğu için verim düşüktür. İklimdeki değişikliklere bağlı olarak üretim miktarlarında yıllara göre artma yada azalma … Devamını oku…

Türkiye’de Tarım Sektörünün Özellikleri

Türkiye sahip olduğu coğrafi konum, iklim yapısı ve ürün çeşitliliği açısından zengin bir tarımsal potansiyele sahiptir. Ülkemizde tarım, doğal ve beşeri ortamla ilgili şartlara bağlı olarak, bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Bu durumun yaşanmasında iklim, yeryüzü şekilleri, toprak, su, nüfus, tarım teknikleri, etkili olmaktadır. Tarım, doğal şartların etkisine açık bir şekilde klasik metotlarla yapıldığından, sıcaklık ve … Devamını oku…

İngiltere’nin Sanayileşme Süreci

Gelişmişliğin ve kalkınma hızının göstergesi olan en önemli ekonomik faaliyet sanayidir. Sanayi faaliyetlerinin artması, atölye tipi üretimden seri üretime geçişin hızlanması demektir. Sanayileşme, bir bölgenin ya da bir ülkenin sosyal kültürel yapısını etkilediği gibi ekonomik anlamda da bazı değişikliklere neden olmaktadır. Dünya ekonomi tarihine baktığımızda bu süreci ilk yaşayan ülkenin İngiltere olduğunu görmekteyiz. Manchester (Mençestır)şehrinde … Devamını oku…

Millî Parklar ve Dünya’nın Yedi Harikası

Coğrafya Bilimi

Doğal çevrede etkili olan dış ve iç kuvvetler yer kabuğunu biçimlendirir. Bu biçimlendirmeye insanların yaptıkları çeşitli faaliyetler de katkı sağlar. Doğadaki güzelliklerin ortaya çıkmasında insanların rolü büyüktür. Gün geçtikçe artan insan nüfusu doğal çevreye bir yandan zarar verip onu değişik nedenlerle tahrip ederek bozulmasına ya da yok olmasına neden olur. Ekosistemdeki dengenin bozulmasına neden olan … Devamını oku…

Turizm Nedir ve Turizmin Etkileri Nelerdir?

Coğrafya Bilimi

Turizm, ülkelerin sosyal ve kültürel yönleri ile tanınmasına ve farklılıkların ortaya çıkmasında rol oynayan önemli bir sektördür. Kültürel açıdan birbirinden farklı yapıya sahip toplumların gelenek ve göreneklerini turizm yoluyla tanıtma imkânı bulur. Küreselleşmeyi ekonomik ve sosyal açıdan kolaylaştıran unsurdur. Turizm bacası olmayan sanayidir. Turizmden elde edilen gelirler ülkelerin bütün sektörlerinin gelişmesine katkı sağlar. Turizm gelir … Devamını oku…