Farklı Ülkelerde Tarım ve Ekonomi İlişkileri

Ekonomik açıdan geri kalmış ülkeler, tarımsal faaliyetleri daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapar. Ekstansif ( geleneksel) tarım tekniklerinin uygulandığı bu ülkelerde tarımda makine, ilaç ve gübre kullanımı az, sulama…

Okumaya devam edin Farklı Ülkelerde Tarım ve Ekonomi İlişkileri

Dünyanın Önemli Tüketim Alanları

Küresel ticaretin üçüncü ayağı tüketim yani pazardır. Üretilen bir maldan kâr elde edebilmek, o mala olan talebin fazlalığıyla doğrudan orantılıdır. Günümüzün en büyük pazar alanları ekonomik açıdan kalkınmış Amerika Birleşik…

Okumaya devam edin Dünyanın Önemli Tüketim Alanları

Dünyanın Önemli Üretim Alanları

Küresel ticarette ham madde önemlidir. Ancak ondan daha önemli olan bu ham maddenin işlenerek tüketilebilir bir ürün hâline getirilmesi yani üretim sürecidir. Üretim sürecinde yüksek verim elde eden ülkeler, aynı…

Okumaya devam edin Dünyanın Önemli Üretim Alanları

Dünyanın Önemli Hammadde Alanları

İnsanların temel ihtiyaçlarının başında besinler gelmektedir. Bu nedenle de dünya üzerinde ticareti yapılan ilk ürünler tarımsal ve hayvansal ham maddeler olmuştur. Günümüzde de tarımsal ve hayvansal ürünler ile balık ürünleri,…

Okumaya devam edin Dünyanın Önemli Hammadde Alanları

Küresel Ticaret

Kâr amacıyla mal ve hizmetlerin alım ve satım işlemlerinin tamamına ticaret adı verilmektedir. Günümüzde ticareti yapılmayan bir mal ya da hizmet yok gibidir. Dünyanın her köşesinde üretilen herhangi bir ürün,…

Okumaya devam edin Küresel Ticaret