İlk Kültür Medeniyetlerinin Ortaya Çıkışını, Yayılışını ve Dağılışını Etkileyen Unsurlar

İlk çağlarda insanların temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır. Üçüncü zamanda gelişen tarım faaliyetleri onların yerleşik düzene geçmesini kolaylaştırmıştır. Yerleşim alanlarının seçiminde tarıma uygun düz alanlar ile su kaynaklarına yakınlık en önemli iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun sonucu olarak, ilk medeniyetlere ait kalıntıların genellikle akarsu havzalarının kenarlarında bulunması tesadüfi değildir. İlk Çağ Medeniyetleri … Devamını oku…

Türk Kültürü

Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürü, Orta Asya kökenlidir. Türk kültürünün şekillenmesinde, bu bölgenin doğal koşulları çok etkili olmuştur. Türklerde göçebe yaşam tarzının gelişmesi ve hayvancılık etkinlikleri doğal koşullara bağlı olarak şekillenmiştir (Fotoğraf 5.1). Bu kültürün izlerini Anadolu’nun bazı bölgelerinde hâlâ görmek mümkündür. Türk kültürü, çevresinde yer alan büyük kültürlerden etkilenmiş ve onları … Devamını oku…

Kültür Kavramı ve Kültür Bölgeleri

Sosyal bir varlık olan insanın çevresindeki bireylerle etkileşime geçmesi kaçınılmazdır. Düşünce, davranış, hareket ve sözcüklerle gerçekleşen bu etkileşim sonucunda bir grupta yaşayan bireyler ortak bazı özellikler geliştirmeye başlar. İnsanların birbirini etkilemesinin yanı sıra grubun yaşadığı yerde doğal ortam şartları da insanların özelliklerini şekillendirmede etkili olur. Örneğin bir yerde görülen iklim koşulları, o yerde yetiştirilen tarım … Devamını oku…