Tarihsel Süreçte Şehirlerin Değişimi

Dünya nüfusunun sürekli artması, sizce geçmişten günümüze kadar geçen süreçte şehirlerin sayısını ve şehirde yaşayan nüfus miktarını nasıl etkilemiştir? Şehirlerde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve çeşitlenmesi o şehrin fonksiyonel özelliklerini değiştirmiş midir? İnsanın yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte ortaya çıkan ilk tarım toplulukları birkaç yüz kişiden oluşan köylerde yaşıyordu. Verimli tarım alanlarının bulunduğu Mezopotamya, İndus, Nil … Devamını oku…

Yerel Etkiye Sahip Şehirler

Dünya üzerinde yer alan şehirlerin önemli bir kısmıysa yerel etkiye sahiptir. Bu şehirlerin genel özelliği, nüfus miktarlarının az olması ve küresel ölçekte fonksiyonel özelliklerinin bulunmamasıdır. Örneğin, Doğu Karadeniz’de yer alan Gümüşhane şehrinin (il merkezinin) nüfusu 53 bin dolayındadır (Fotoğraf 2.6 ve Harita 2.4). Şehrin en önemli fonksiyonel özelliği ise küçük ölçekli ve atölye tipi sanayidir. … Devamını oku…

Bölgesel Etkiye Sahip Şehirler

Az gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunun ve gelişmekte olan ülkelerin bir kısmının büyük şehirleri, küresel olmaktan ziyade bölgesel etkiye sahiptir. Bu şehirlerde meydana gelen ekonomik veya sosyal bir olay sadece o ülke ve yakın çevresindeki ülkeleri etkilemektedir. Örneğin, 1,3 milyon nüfusa sahip olan Montevideo, Uruguay’ın başkenti olup etki alanı Güney Amerika’nın orta ve güney kesimlerine yayılır. … Devamını oku…

Küresel Etkiye Sahip Şehirler

Özellikle uluslararası ticaret, bankacılık ve borsa gibi para piyasasına dayalı ekonomik faaliyetlerin geliştiği kentler, küresel etkiye sahiptir. Bu kentlerde ortaya çıkan toplumsal, siyasi ya da ekonomik bir gelişme, tüm dünyayı etkiler. Günümüzde bu kentlerin en tipik örneği “küresel başkent” sıfatına da sahip olan New York’tur (Niv York) (Fotoğraf 2.3). Amerika Birleşik Devletleri’nin en kalabalık şehri … Devamını oku…

Şehirlerin Etki Alanları

Şehirlerin birbirinden farklı fonksiyonel özellikleri olduğunu artık biliyorsunuz. Şehirler sadece fonksiyonları ile değil nüfuslarıyla da birbirinden ayrılır. Dünya üzerinde, nüfusu 20 bin olan şehirler de vardır, 15 milyona ulaşan şehirler de. Bu durumda, her şehrin çevresinde yer alan bölgeyi aynı derecede etkilemesi mümkün müdür? Örneğin, nüfusu 30 bin olan ve ekonomisi büyük oranda tarımsal ürünlerin … Devamını oku…