Kırsal Yerleşmeler

Kır yerleşmeleri, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı yerlerdir. Hatta bazı kır yerleşmelerinde tarım, bazılarında hayvancılık öne çıkmaktadır. Kır yerleşmeleri nüfus sayıları bakımından az olan yerlerdir. Kır yerleşmeleri kendi arasında köy yerleşmeleri, köy altı yerleşmeleri ve kasabalar olarak sınıflandırılır. Bu yerleşmeler, nüfus yapılarına, kuruldukları yere, yerleşme planlarına ve ekonomik işlevlerine göre de ayrıca sınıflandırılır. … Devamını oku…

Yerleşmelerin Yer Seçiminde ve Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

Coğrafya Bilimi

A. Doğal (Fizikî) Faktörler: Yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan fizikî faktörleri altı başlık altında toplayabiliriz: 1. Yer Şekilleri: Yeryüzü şekilleri denildiğinde akla ilk gelen dağların uzanış doğrultusu, eğim, bakı ve yükselti durumudur. Dağların uzanış doğrultusunu ülkemizden yola çıkarak açıklayabiliriz. Yurdumuzda Karadeniz bölgesinde dağlar, doğu-batı doğrultusunda kıyıya paralel uzanır. Bu durum kıyı ile iç kesimler arasında … Devamını oku…

Geçmişten Günümüze Yerleşmeler

Coğrafya Bilimi

Taş Devri: Kabataş, Yontma Taş ve Cilalı Taş Devri olarak üçe ayrılır. Bu dönemlerde insanlar göçebe hâlinde yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılık temel geçim kaynakları olmuştur. Barınakları kaya oyukları ve mağaralar olmuştur. Çakmaktaşı ve obsidiyeni kullanarak kesici, delici, kazıyıcı özelliği olan aletler yapmışlardır. Cilalı Taş Devri’nin sonuna doğru tarım yapmayı öğrenmişler ve göçebe hayatı yavaş yavaş … Devamını oku…

Kıyı Tipleri Nelerdir?

Coğrafya Bilimi

Orojenez, epirojenez, buzullar, gelgit, dalga ve akıntıların etkisi ile yeryüzünde birbirinden çok farklı kıyı tipleri ortaya çıkmaktadır. Yeryüzünde görülen kıyı tiplerinin oluşumlarında hem iç kuvvetler hem de dış kuvvetler etkili olmaktadır. Başlıca kıyı tipleri şunlardır: a. Boyuna Kıyı Tipi Dağların denize paralel olarak uzandığı yerlerde görülür. Bu kıyı tipinde kıyı çizgisi düz, koy, körfez, girinti-çıkıntı, … Devamını oku…

Karstik Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Coğrafya Bilimi

Suyun eritici etkisi ile eriyik hâlinde suya karışmış olan kalsiyum karbonatın su sıcaklığının değişmesi ve buharlaşma ile birlikte taşınamaması sonucunda farklı şekillerde gerçekleşen çökelme ile oluşan birikimlere karstik birikim şekilleri adı verilir. Karstik birikim şekilleri şunlardır: a. Sarkıt Mağara tavanlarından sızan suların buharlaşması sonucunda içerisinde bulunan eriyik hâldeki kalsiyum karbonatın çökelmesi ile mağara tavanlarından aşağı … Devamını oku…