Organik Tarım (Ekolojik Tarım) Nedir?

Coğrafya Bilimi

Organik tarımda amaç, doğal dengeyi bozmadan üretim yapmaktır. Bitkisel veya hayvansal üretimler uygun ekolojiler seçilerek kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan sadece biyolojik mücadele, kültürel önlemler ve organik kökenli girdiler kullanılarak yapılan tarım şeklidir. Organik tarım da amaç havayı, suyu, toprağı kirletmeden çevre sağlığı ile birlikte insan, hayvan ve bitki sağlığını korumaktır.

Sera Tarımı Nedir?

Coğrafya Bilimi

Yazın tarımı yapılan bitkilerin mevsimi dışında (kış) yetiştirilmesine imkân sağlayan tarım yöntemidir. Kış sıcaklık ortalamalarının 0°C ‘nin altına düşmediği yerler seracılık tarımı için en uygun yerlerdir. Bu nedenle, Güney Ege kıyılarından Hatay ‘ya kadar uzanan kıyı şeridinde seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılır. Doğu Anadolu’da iklimin sert olması, kış mevsiminin uzun sürmesi, Karadeniz Bölgesi’nde bulutlu gün … Devamını oku…

Nadas Yöntemi (Kuru ya da Susuz Tarım) Nedir?

Coğrafya Bilimi

Kurak ya da yarı kurak bölgelerde uygulanan tarım yöntemidir. Yetersiz yağış nedeniyle toprağın sürülerek bir yıl boş bırakılmasına nadas adı verilir. Doğal faktörlere bağlı olarak yapılan tarımsal faaliyette, yağışın yeterli olduğu yıllarda bol verim alınırken, yetersiz olduğu yıllarda verim düşer. İç bölgelerimiz (İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ergene Ovası ve İç Batı Anadolu), Akdeniz … Devamını oku…

İntansif Tarım (Modern –Makineli-Sulu tarım) Nedir?

Coğrafya Bilimi

Modern yöntemlerin uygulandığı tarım faaliyetidir. Nüfusun yoğun, tarım alanlarının az olduğu ülkelerde birim alandan yüksek verim elde etmeyi amaçlayan tarım yöntemidir. Ticarete yönelik olan bu tarım metodunda doğal koşullara bağımlılık oldukça azdır. Dünyada Hollanda, Almanya, Japonya, Belçika gibi ülkelerde uygulanır. Ülkemizde ise Ergene havzası, Çukurova, Güney Marmara Bölümü’nde, Kıyı Ege ovalarında ve son yıllarda GAP … Devamını oku…