Kategori: Evren

Evren ve Evrendeki nesneler hakkındaki bilgi ve belgeler bu kategori altında yer almaktadır.

Gök Taşı (Meteroit)

10 Ağustos 2020 0

Halk arasında ‘düşen yıldızlar’ olarak bilinen gök taşları, taşlı veya demirli, karanlık ve genelde küçük gök cisimleridir. Genelde daha büyük gök cisimlerinin parçalanmasıyla veya onlardan daha küçük parçacıkların kopmasıyla meydana gelirler. Çoğunlukla planetoidlerin veya asteroitlerin dağılmasıyla oluşurlar. Evrende hareket ederken sıkça Dünya atmosferine girerler. Dünya atmosferinde büyük hızla hareket ederler, havayla olan sürtünmeden dolayı ışık…

Yazar: Coğrafyacı

Kuyruklu Yıldızlar (Kometler)

9 Ağustos 2020 0

Halk arasında ‘kuyruklu yıldızlar’ olarak bilinen kometler diğer gök cisimlerinden çok farklıdır. Onlarda küre şeklinde baş ve uzun kuyruk farkedilir. Kuyruklu yıldızların başları, farklı gazların ufak bölünmüş parçacıklarından oluşur. Kuyrukları ise genelde gökyüzünde iz bırakan seyreltilmiş gazlardan oluşur. Kuyruklu yıldızların bazıları Güneş’ten daha büyüktür. Bu gök cismi genelde gazlardan oluştuğu için onunla herhangi bir çarpışma…

Yazar: Coğrafyacı

Planetoid ve Planetoidlerin Özellikleri

9 Ağustos 2020 0

Sonsuz evrende ve Güneş sistemi alanında mevcut gezegenler ve onların doğal uydularının yanısıra daha küçük gök cisimleri veya objeler farkedebilirsin. Onlar ortaya çıkarak hızla kaybolurlar. Bu tür gök cisimleri şunlardır: Planetoidler veya asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve gök taşları (meteorlar). Planetoidler, koyu renkli gök cisimleridir. Güneş etrafında dönen gezegenlerden çok daha küçüktürler. Bazen, bazı gezegenlere yanaşabilirler.…

Yazar: Coğrafyacı

Ay ve Ay’ın Fiziki Özellikleri

9 Ağustos 2020 0

Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir ve ona daima eşlik edendir. Dünya’dan ortalama uzaklığı 384.000 kilometredir. Ay’a baktığında Güneş kadar büyük görünür. Gerçekte Ay’ın çapı, Dünya çapından dört kez, Güneş çapından ise 400 kez daha küçüktür. 38.000 km2’lik yüzeyiyle, Dünya yüzeyinden 13,5 kat daha küçüktür. Bu durum, Dünya’nın Güneş’ten uzaklık mesafesinin, Ay’ın Dünya’ya olan yakınlık…

Yazar: Coğrafyacı

Gezegenlerde Benzerlik ve Farklılıklar

9 Ağustos 2020 0

Fiziki özelliklerine göre gezegenler ikiye ayrılır. Dünyaya benzer fiziki özelliklere sahip Dünya tipi gezegenler ve Jüpitere benzer fiziki özelliklere sahip Jüpiter tipi gezegenler. İlk gruba ait gezegenler küçük ve sert yüzeylidir. Hava kabukları seyreltilmiştir, az sayıda veya hiç doğal uydusu yoktur ve kendi ekseni etrafında yavaş hareket eder. Bu gruba: Merkür, Venüz, Dünya ve Mars…

Yazar: Coğrafyacı

Güneşin Fiziki Özellikleri

9 Ağustos 2020 0

Güneşin, evrende görülen tüm diğer yıldızlar gibi kızgın bir gök cismidir. Biçimine göre Güneş kütlesi dört bağlı konsantrik küreden oluşan bir bütündür. Bu küreler birbirinden farklı fiziki özelliklere sahiptir. Onlar da şunlardır: Güneş çekirdeği, ışık küre (fotosfer), renk yuvarfı (kromosfer) ve Güneş koronası. İlk iki iç küre, Güneş yapısının daha yoğun olan kısımlarıdır ve burada…

Yazar: Coğrafyacı