Doğal Unsurlar Nelerdir?

İnsan ve doğa etkileşimi coğrafyanın temel konularından biri olduğu için öncelikle coğrafyayı tanımlayalım.

Coğrafya yeryüzünde doğal ya da doğal olmayan olayla ile bu olaylar arasında meydana gelen karşılıklı etkileşimi inceler. Yeryüzünde meydana gelen doğal  olayların aslında oluşumunda doğal unsurlar etkilidir.

Peki doğal unsur nedir? Doğal unsur deyince hepinizin aklına dağlar ovalar ağaçlar, denizler gelir. Yalnız doğal unsurlar aslında sadece bunlarla sınırlı değildir. Doğal unsurlar, doğada insan etkisi olmaksızın kendiliğinden var olan unsurları içerisine alır.

Örneğin; atmosfer, taşlar, su kaynakları, topraklar bitki örtüsü, hayvanlar veya mikroorganizmalar gibi pek çok unsur doğal unsurlar içerisindedir ve coğrafyanın konu alanına dahildir. Coğrafya sadece doğal olan unsurları değil, doğal olmayan unsurları da inceler, bu unsurlara insan etkisiyle ortaya çıktığı için beşeri unsur adını veriyoruz.

Taş ev

Taş ev

Beşeri unsurlara örnek olarak da insanların yapmış olduğu çeşitli sanayiler, akarsuların üzerine kurduğumuz barajlar, insanlar tarafından yapılan tarihi eserler veya köprüler, yollar gibi pek çok unsur sayılabilir.

Ahşap ev

Ahşap ev

Coğrafya, insan ve doğa etkileşimi inceler demiştik. Bu anlamda doğanın insana sunmuş olduğu şartlar ve bu sonucun ortaya çıkan değişikliklerde coğrafyanın konu alana dahildir.

Örneğin, doğanın sunmuş olduğu şartlar, imkanlar doğrultusunda insanların bazen beslenmesinde  bazen barınmasında, bazen giyinmesinde yahut farklı kültürlerin ortaya çıkmasında etkili olabilir. Örneğin Eskimolar genelde balıkla beslenip birinci tanımazken Güneydoğu Asya’da insanlar neden daha çok pirinçle beslenir?  Yahut soğuk kuşakta insanlar kalın kıyafetler giyme ihtiyacı duyarken Afrika’da insanlar neden daha az kıyafetler giyerler yada bazı yerlerde insanlar taştan kerpiçten evler inşa ederken bazı yerlerde neden ahşap evler yapılır?

Aslında tüm bu farklılıklar, coğrafyada doğanın insana sunmuş olduğu imkanlardan kaynaklanır.  İmkanlar değiştikçe insanların yaşam şartları veya ekonomik faaliyetlerde farklılık gösterir, dolayısıyla insan ve doğa karşılıklı etkileşim halindedir. 

Bu yazımızda doğal unsurlar konusuna inceledik, bu anlamda coğrafya nedir diye sorarak doğal ve doğal olmayan unsurları, insan ve doğa etkileşimini incelemiş olduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir