Kategori: Harita Bilgisi

Türkiye’nin Özel Konumu ve Etkileri

18 Ekim 2017 Kapalı

Türkiye, eski dünya karaları olarak bilinen Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın oldukları alanda bulunmaktadır (Harita 6.2). Bu konumundan dolayı tarih boyunca önemli ticaret yolları Türkiye’den geçmiştir. Günümüzde de Avrupa ile Asya arasındaki kara ve demir yollarının önemli bir kısmı ülkemizden geçmektedir. Türkiye, 814.578 km2 lik alanı ile Avrupa kıtasında ve Kafkasya’daki bütün…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’nin Matematik Konumu ve Etkileri

18 Ekim 2017 Kapalı

Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağında yer almaktadır (Harita 6.1). Ülkemizin en kuzeyinde yer alan Sinop ilindeki İnce Burun, 42° kuzey paralelinin geçtiği yere yakındır (42° 5΄ 43΄΄ kuzey). Türkiye’nin en güneyi ise Hatay’ın Topraktutan köyüdür. Burası 36° kuzey paraleline yakındır (35° 49΄ 10΄΄ kuzey). Buna göre Türkiye Kuzey Yarım Küre’nin ortasından geçen 45° paralelinin…

Yazar: Coğrafyacı

Profil Nasıl Çıkarılır?

6 Ekim 2017 Kapalı

Yandan görünüşe profil denir. Profil çıkarmanın amacı, yeryüzü şekillerinin yandan nasıl göründüğünü öğrenmektir. En iyi ve en doğru profil eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalardan çıkarılır. Profil çıkarılırken sırasıyla şu işlemler yapılır (Görsel 1.42.): • Profil çıkarılacak alan iki nokta ile belirlenir ve iki nokta arasına bir doğru çizilir. • Doğru ile eş yükselti eğrilerinin temas…

Yazar: Coğrafyacı

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması Nasıl Yapılır?

6 Ekim 2017 Kapalı

Çevremizdeki fiziki ve beşerî unsurlarla ilgili bilgiler semboller kullanılarak haritalara aktarılır. İlk zamanlarda yeryüzüne ait şekiller haritalarda kısmen gösterilmiştir. Zamanla yükseklik ölçen aletlerin geliştirilmesiyle yeryüzü şekillerine ait bilgiler artmış, yükseklik ölçümleri daha kolay ve kesin bir şekilde yapılabilmiştir. Haritalarda, yeryüzü şekillerini en belirgin biçimde göstermek amacıyla bazı yöntemler geliştirilmiştir. Tarama, gölgelendirme, kabartma, renklendirme ve eş…

Yazar: Coğrafyacı

Uzaktan Algılama Nedir?

6 Ekim 2017 Kapalı

Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle (özellikle yapay uydular) yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde yerküre ile uğraşan tüm bilim dalları uzaktan algılamayı kullanmaktadır. GÖKTÜRK-2, TÜBİTAK ve Türk Havacılık-Uzay Sanayii AŞ (TAI) iş birliği ile geliştirilen keşif uydumuzdur (Görsel 1.32.).…

Yazar: Coğrafyacı

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir?

5 Ekim 2017 Kapalı

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir? CBS; dünyaya ait mekânsal verileri (iklim, nüfus, yer şekilleri vs.) elde etmek, depolamak, kontrol etmek, işlemek, analiz etmek ve görüntülemek için kullanılan bir sistemdir. CBS’nin bileşenleri; temel olarak donanım (bilgisayar), yazılım (kullanılan CBS programları), coğrafi veriler, yöntemler ve kullanıcıdır. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin farklı özellikteki haritaları bu yöntemle oluşturulabilir…

Yazar: Coğrafyacı