Kategori: Ekosistemler

Fosfor Döngüsü Nedir?

12 Haziran 2019 0

Fosfor tüm canlılar için hayati öneme sahip bir mineraldir. Nükleik asitlerin, hücre zarının, iskelet ve derinin yapısında bulunarak canlı türlerinin sağlığını etkiler. Fosforun doğadaki asıl kaynağı ise büyük kayalardır. Erozyon ve aşınma sebebiyle sürüklenen fosfor, sırası ile ırmak, akarsu ve sonunda okyanuslara ulaşır. Fosforun okyanusa karışması oldukça yavaş ilerler. Fosfor burada milyonlarca yıl bekler. Ancak…

Yazar: Coğrafyacı

Azot Döngüsü Nedir?

12 Haziran 2019 0

Azot canlılar için oldukça önemli bir maddedir çünkü DNA’ nın, proteinin, çeşitli vitaminlerin ve hormonların yapısında bulunur. Atmosferde % 78 civarında azot bulunmasına rağmen canlıların azot kullanımı, azotlu bileşikleri tüketmekle mümkün olmaktadır. Örneğin, hayvanlar aminoasitler yolu ile azotu bünyesine alır. Azot döngüsü ekosistemlerde canlı ve cansız çevre arasında gerçekleşir. Canlı organizmaların ölüleri ve atıkları ile…

Yazar: Coğrafyacı

Karbon ve Oksijen Döngüsü

11 Haziran 2019 0

Karbon canlı organizmaların temel yapı malzemelerinden biridir. Karbon; atmosferde ve okyanus gibi su kütlelerinde karbondioksit (C02) hâlinde, karalarda kömür petrol gibi yakıtların yapısında, canlı organizmalarda da organik bileşikler şeklinde bulunur. Besin zinciri akışında bitkiler fotosentez yaparken atmosferdeki karbondioksiti kullanır. Karbondioksit bundan sonra bitkileri tüketen canlılara geçer. Canlı organizmaların besinlerini yakmaları sonucu solunum yolu ile tekrar…

Yazar: Coğrafyacı

Su Döngüsü ve Su Döngüsünün Özellikleri

11 Haziran 2019 0

Yeryüzündeki deniz, akarsu, okyanus gibi su kütleleri hava ve karalar arasındaki alışveriş sonucunda canlı yaşamını sağlayan su döngüsünü oluşturur. Su dünyada sürekli hareket hâlindedir. Bu sayede su kaynakları artmaz ve tükenmez. Su döngüsünde rüzgârların ve okyanus akıntılarının da rolü büyüktür. Suyun yeryüzündeki çevirimi; su kütlelerinin buharlaşıp nemi oluşturması, nemin yoğunlaşarak bulutları meydana getirmesi ve yağışların…

Yazar: Coğrafyacı

Toprak ve Toprakta Yaşayan Canlı Türleri

11 Haziran 2019 0

Toprak, yerkabuğundaki büyük kayaların aşınması sonucu oluşan ve içerisinde sürekli devam eden fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları barındıran, yeryüzünü bir örtü gibi saran tabakadır. Dört temel katmandan oluşur. En üstü tarım yapılan katman olup humustan zengindir. İkinci katmanda ise canlı hayatı söz konusu değildir. Bu katmanda tarım yapılmaz. Üçüncü katmanda ana kayaya ait parçalar bulunur…

Yazar: Coğrafyacı

Ekosistem ve Ekosistemi Oluşturan Ögeler

11 Haziran 2019 0

Dünya yaratıldığından beri yeryüzünde birçok yaşam ortamı oluşmuştur. Bu en küçük canlının yaşam alanından, büyük okyanuslara kadar uzayan geniş bir yelpaze meydana getirmektedir. Dünya üzerindeki bu farklı yaşam alanları kendi ekosistemlerini oluşturur. Ekosistemler, belli bir alandaki bileşenleri teşkil edip kendilerine ait fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Örneğin orman ekosistemi, su ekosistemi, çöl ekosistemi, çayır ekosistemi…

Yazar: Coğrafyacı