Kategori: Coğrafya, İnsan ve Doğa

Coğrafyanın Metodolojisi

3 Ekim 2017 0

• Coğrafyanın Araştırma Yöntemleri: Gezi-gözlem ve akıl yürütmenin dışında görüşme (mülakat), arazi (saha) çalışmaları, anket, örnekleme gibi veri toplama araçları da bu araştırma yöntemleri içinde yer almaktadır. • Coğrafyanın İfade Teknikleri: çizim (harita), yazılı ve sözlü anlatım (tasvir). • Coğrafyanın İlkeleri: dağılış (yayılma), karşılıklı ilgi (bağlantı) ve nedensellik.

Yazar: Coğrafyacı

Ülkemizde Coğrafya

3 Ekim 2017 0

Modern coğrafyanın ülkemize girişi 20. yüzyıl başlarına denk gelmektedir. Bu dönemde Avrupa’dan ülkemize davet edilen yabancı coğrafya hocaları ve yurt dışında yetişmiş Faik Sabri Duran, Ali Macit Arda ve Hamit Sadi Selen gibi isimlerle ülkemizde coğrafya biliminin temelleri atılmıştır. Bu isimlere ek olarak Cemal Arif Alagöz, Besim Darkot, İbrahim Hakkı Akyol, Reşat İzbırak ve Sırrı…

Yazar: Coğrafyacı

Osmanlıda Coğrafya

3 Ekim 2017 0

Uzun bir süre dünyanın önemli aktörlerinden biri olarak kalmayı başarmak, zamanın ruhunu yakalayarak buna yön veren süreçleri yönetmekle açıklanabilir. Bu seviyeyi yakalamak sadece askerî başarılarla mümkün değildir. Osmanlı, coğrafi bilgi ve becerilerden olabildiğince faydalanmıştır. Buna rağmen eğitim hayatının kalbi sayılabilecek medreselerde, coğrafya dersleri ancak 2. Meşrutiyet’ten sonra müfredata girebilmiştir. Osmanlı kökenli coğrafi eserler; geçmiş dönemde…

Yazar: Coğrafyacı

Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da Coğrafya

3 Ekim 2017 0

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisi ile diğer bütün bilimlerde olduğu gibi coğrafyada da büyük gelişmeler ve dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Özellikle pusulanın geliştirilmesiyle uzak bölgelere seyahatlerin yapılması ve Müslüman coğrafyacıların eserlerinin okunması başta olmak üzere diğer birçok neden, coğrafyanın bu dönemde çok büyük mesafe kat etmesini sağlamıştır. Bu dönemin araştırmacıları, farklı zaman ve mekânlardan elde…

Yazar: Coğrafyacı

Orta Çağ’da Coğrafya

3 Ekim 2017 0

Orta Çağ Avrupası’nda coğrafya, diğer bilimler gibi kilisenin baskısı ile uzun bir duraklama dönemine girmiştir. Bu dönemde coğrafya bilim mirasına katkı sunmayı İslam coğrafyacıları üstlenmiştir. Bu dönemin bilim insanları, İlk Çağ’da verilen eserlerden yararlanmış, dönemlerinin dünyasını üstün diyebileceğimiz araştırmacı ve gözlemci yönleriyle kaydederek çağını aşan eserler vermişlerdir. Makdisi, İbn Hurdazbih (İslam coğrafyasının babası kabul edilir.),…

Yazar: Coğrafyacı

İlk Çağ’da Coğrafya

3 Ekim 2017 0

İlk coğrafi düşüncelere Anadolu, Mısır ve Mezopotamya dolaylarında yaşayan Mısırlı, Babilli ve eski Yunan filozofların (Homer, Hekataios ve Herodot) eserlerinde rastlanmaktadır. Bu destansı yapıtlar coğrafyanın ilk eserleri sayılmaktadır. Dünyanın en eski uygarlık merkezlerinde üretilen coğrafi bilim mirasının zamanla Anadolu üzerinden Batı’ya taşınmasını eski Yunan medeniyeti çok iyi değerlendirmiştir. Böylece kısa zamanda coğrafya, bilim karakteri kazanmıştır.…

Yazar: Coğrafyacı