Kategori: Coğrafya, İnsan ve Doğa

Yeryüzündeki Su Varlıkları ve Özellikleri

21 Nisan 2020 0

Su Yeryüzündeki yaşamın devam etmesi için gerekli olan maddelerin başında su gelir. Günlük yaşantımızı devam ettirirken sürekli ihtiyaç duyduğumuz, onsuz yaşamın devam etmesinin mümkün olmadığı kaynaktır. Canlıların vücut ağırlıklarının yaklaşık olarak % 60-70 civarı su tarafından oluşturulmaktadır. Doğada bulunan başlıca su kaynaklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Su kaynakları doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunur. Bu…

Yazar: Coğrafyacı

Popülasyonlar ve Popülasyonların Değişimleri

12 Haziran 2019 0

Popülasyon; aynı zaman dilimi içerisinde ve aynı coğrafi bölgede yaşayan, karşılıklı etkileşimlerde bulunan canlıların oluşturduğu topluluklardır. Örneğin, Marmara Denizindeki palamutlar, Asya Kıtası ormanlarında yaşayan pandalar, Akdeniz’de yaşayan insanlar ya da bir mağaradaki yarasalar ile bağırsaklarımızdaki mikroorganizmalar birer popülasyondur. Zaman içinde büyüyüp küçülebilir ve değişikliğe uğrayabilir. Aynı coğrafi sınırlar içinde yaşayıp aralarında gen alışverişi olan ve…

Yazar: Coğrafyacı

Doğa ve İnsan Etkileşimi

9 Eylül 2018 1

Doğa; toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus vb. unsurlardan oluşur. Bu unsurlar, bir araya gelerek doğal ortamları meydana getirir. İnsan, kendisinden önce oluşmuş doğal çevrede yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren doğa ile etkileşim halindedir. Yaşadığınız çevrede ön plana çıkan doğal unsurlar hangileridir? Doğa, yaşadığınız çevrede hangi amaçlar için kullanılmaktadır? Doğayı oluşturan ortamların birbirleriyle etkileşimi doğal ortamı…

Yazar: Coğrafyacı

Doğanın Emrinde miyiz?

7 Haziran 2018 0

Doğanın emrinde miyiz konu başlığı altında insan ve doğal çevre etkileşimini bilimsel olarak inceleyelim. İnsan doğal çevrenin bir parçası olduğu için sürekli olarak onunla karşılıklı etkileşim halinde olmuştur. Bazen doğal çevrenin etkisi insanın etkisine göre daha baskın çıkabilir. Örneğin, soğuk kuşakta sıcaklık değerleri çok düşük olduğu için insanlar kalın kıyafetler giyinme ihtiyacı duyabilirler, bu durum…

Yazar: Coğrafyacı

Coğrafyanın İlkeleri

3 Ekim 2017 0

Nedensellik (Sebep-Sonuç) İlkesi: Coğrafi olayların nedenlerine cevaplar aranır. Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi coğrafyada da araştırmaya konu olan olayların sebep-sonuçlarını ortaya koymak başlıca hedeftir. Dağılış (Yayılma) İlkesi: Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran temel ilkedir. Coğrafya bilimi; sadece yeryüzündeki bir olayın nedenini araştırmakla kalmaz, aynı zamanda bu olayın yeryüzünün genelinde veya bir bölümündeki dağılışını da inceler. Bu…

Yazar: Coğrafyacı