Kategori: Biyoçeşitlilik

Bitki ve Hayvan Dağılımı

12 Haziran 2019 0

Farklı hayvan ve bitki türleri, dünyanın farklı alanlarına dağılmış durumdadır. Çünkü her canlı türünün yaşaması için farklı bir sıcaklığa, neme, yüksekliğe, besine ve havaya ihtiyacı vardır. Canlı türlerinin dağılımını genel olarak iklim, yer şekilleri, toprak ve insanlar gibi farklı faktörler etkiler. Sıcaklık ve iklim, bitki örtüsü dağılımını doğrudan etkileyen iki değişkendir. Kutuplardan ekvatora gidildikçe bitki…

Yazar: Coğrafyacı

Biyom Nedir? Biyom Çeşitleri ve Biyomların Özellikleri Nelerdir?

5 Ocak 2019 0

Okuyacağınız bu yazıda biyom nedir sorusuna cevap verildi. Ayrıca biyom çeşitleri ve biyomların özellikleri hakkında geniş bilgi içerir. Biyom Nedir? Biyom, benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere denir.   Her biyomun kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan türü olmakla beraber biyomlar daha çok bitki örtüsüne göre adlandırılmaktadır. Biyom Çeşitleri ve…

Yazar: Coğrafyacı

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

4 Ocak 2019 0

Biyosferin coğrafi özellikler açısından dünyanın her yerinde aynı olmaması, bitki ve hayvan türlerinin yeryüzüne dağılışında farklılığa neden olmuştur. Canlıların bazıları karada, bazıları suda, bazıları da hem karada hem suda yaşamaktadır. Ekosistemi oluşturan cansız ortamlar ile canlıları oluşturan bitki, hayvan ve insanlar arasında sürekli bir etkileşim vardır. Canlılarla cansız varlıklar arasındaki ilişki canlıların yeryüzüne dağılışını ve…

Yazar: Coğrafyacı

Yağmur Ormanları ve Biyoçeşitlilik

4 Ocak 2019 0

Dünyanın karasal yüz ölçümünün sadece %7’sini (toplam yüz ölçümünün %2’sini) kaplamasına rağmen dünya üzerindeki canlı türlerinin yarısından fazlası yağmur ormanlarında yaşar. Yağmur ormanları tropik ve ılıman bölge yağmur ormanları olmak üzere iki türdür. Tropik ormanlar, 23,5° kuzey ve güney enlemleri arasında bulunan ve zengin bir biyoçeşitliliğe sahip ekosistemlerdir. Deniz seviyesinden itibaren 3000 metre yüksekliğe kadar…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’deki Bitki Formasyonu

8 Kasım 2017 Kapalı

Türkiye’de Bitki Formasyonları Boyutları iki metreden uzun, belirli bir sıklıkla bir arada bulunan ağaç topluluklarından oluşan bitki örtüsüne orman denir. Ormanlar 400 mm den fazla yağış alan ve en sıcak ay ortalaması 10 derece ve üzerinde olan yerlerde yetişebilir. Ormanlar şekillerine göre ikiye ayrılır: 1. Geniş Yapraklı Ormanlar, 2. İğne Yapraklı Ormanlar Türkiye’de en çok…

Yazar: Coğrafyacı

Biyolojik Etmenler ve Biyoçeşitlilik

17 Ekim 2017 Kapalı

Günümüzde herhangi bir yerde biyoçeşitliliğin değişiminde biyolojik etmenler ön plana çıkmaktadır. Bu etmenler içerisinde insanın rolü çok büyüktür. İnsan ve Biyoçeşitlilik İnsanlar, ilk çağlardan itibaren yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin dağılışını doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkilemiştir. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan ilk insanlar, nüfuslarının hızla artmasıyla birçok canlı türünün sayısının azalmasına neden olmuşlardır. Günümüzde…

Yazar: Coğrafyacı