Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

3 Ekim 2017 0 Yazar: Coğrafyacı

Coğrafya, insanın içinde yaşadığı mekânı ve onunla olan karşılıklı ilişkilerini inceler. İnsan ve onun faaliyetlerini sürdürdüğü mekân, coğrafyanın inceleme konusunu oluşturur. İnsanın ilişkili olduğu bu mekân, canlı ve cansız çevreden oluşur (Tablo 1.1.).

Coğrafyanın konusunu; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer) oluşturur (Görsel 1.15.).

cografi yeryuzu

Zamanla coğrafyanın araştırma sahası genişlemiş ve coğrafya çeşitli alt bilim dallarına ayrılmıştır (Tablo 1.2.).

cografyanin bolumleri

 

Bölgesel (Mevzii, Yerel) Coğrafya

Beşerî ve Ekonomik Coğrafya

Fiziki Coğrafya Nedir?