Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Coğrafya, insanın içinde yaşadığı mekânı ve onunla olan karşılıklı ilişkilerini inceler. İnsan ve onun faaliyetlerini sürdürdüğü mekân, coğrafyanın inceleme konusunu oluşturur. İnsanın ilişkili olduğu bu mekân, canlı ve cansız çevreden oluşur (Tablo 1.1.).

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri
Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Coğrafyanın konusunu; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer) oluşturur (Görsel 1.15.).

Zamanla coğrafyanın araştırma sahası genişlemiş ve coğrafya çeşitli alt bilim dallarına ayrılmıştır (Tablo 1.2.).

 

Bölgesel (Mevzii, Yerel) Coğrafya

Beşerî ve Ekonomik Coğrafya

Fiziki Coğrafya Nedir?

 

Yorum yapın