Coğrafyanın Dalları

İncelediği konuya göre Coğrafya, fiziki ve toplumsal veya ekonomik coğrafyaya ayrılır. Fiziki coğrafya, doğrudan insanı çevreleyen doğayı incelediği için doğa bilimleri grubuna aittir.

Toplumsal veya ekonomik coğrafya ise sosyal bilimlere aittir. Ekonomik coğrafya, insanların doğal kaynakların kullanımına, farklı ürünlerin imalatı ve tüketimine yönelik yapmış olduğu örgütlü etkinliklerini inceler.

Coğrafya, olguları ve süreçleri göstermek için kullandığı içerik ve yöntemlere göre genel ve özele ayrılır. Genel coğrafya genel kavramları ve tüm Dünya yüzeyindeki doğayı, nüfusu ve ekonomiyi inceler.

Özel coğrafya ise bir yörenin, ülkenin, bölgenin veya kıtanın tüm coğrafi nesnelerini, olgularını ve süreçlerini inceler. Özel coğrafya bölgesel coğrafya olarak da bilinir.

Fiziki Coğrafya

Fiziki coğrafyanın insanı çevreleyen tüm doğayı incelediğini öğrendin. Fiziki coğrafya özellikle evreni ve gök cisimlerini, bir gezegen olarak Dünyayı, tüm bölümleri ve özellikleri ile yer şeklini, zamanı ve iklimi, yüzeysel ve yeraltı suların dağılımı ile özelliklerini, toprağın bileşimi ile Yeryüzünde bitkilerin ve hayvanların dağılımını doğrudan inceliyor.

İncelediği konuya göre fi ziki coğrafyaya şu bilimsel disiplinler aittir: astronomi, yer şekli, klimatoloji, hidroloji, jeoloji, toprak bilimi, biyocoğrafya ve diğerleri.

Yorum yapın