Kategori: Çevre ve İnsan

Türkiye’de Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

17 Kasım 2017 Kapalı

Bir yatak içerisinde belli bir eğim doğrultusunda hareket eden suya akarsu denir. Türkiye’de Akarsu Aşındırma Şekilleri 1. Çentik Vadi Akarsuların kaynak kısımlarında sert arazilerde oluşan V şeklindeki genç vadilere denir. Ülkemizde en yaygın vadi tipi olup dağlık alanlarda, özellikle Doğu Karadeniz’de görülür. 2. Boğaz Vadi Eğimin fazla ve arazinin sert olduğu yerlerde oluşan dik yamaçlı derin…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’deki Karstik Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

12 Kasım 2017 Kapalı

Kayaçların sular tarafından (yağmur ve yer altı) çözülmesiyle oluşan aşınım ve biriktirme şekillerine karstik şekiller denir. Türkiye’de Toroslar, Göller Yöresi, Tuz Gölü çevresi ve Doğu Anadolu Bölgesinin bazı bölümlerinde karstik şekillere rastlanır. 1. Polye (Gölova) Geniş kalker tabakaları üzerinde oluşan erime çukurluklarıdır. Ülkemizde Güneybatı Anadolu’da bolca rastlanır. Elmalı, Kestel, Korkuteli, Acıpayam, Tefenni ovaları birer polyedir. 2. Obruk Karstik…

Yazar: Coğrafyacı

Geri Dönüşüm

8 Kasım 2017 Kapalı

Doğanın bazı atıkları geri dönüştürmesinin binlerce yıl aldığını artık biliyorsunuz. Bu durumda plastik, cam, naylon gibi maddelerin binlerce yıl boyunca Dünya’da biriktiğini düşününüz. Biriken bu maddelerin yaratacağı çevre ve sağlık sorunlarını hayal ediniz. Hayal ettiğiniz bu tip bir gelecekten kurtulmanın yolu ya bu ürünleri kullanmaktan vazgeçmek ya da bu ürünleri geri dönüştürebilmektir. Geri dönüşüm, kullanıldıktan…

Yazar: Coğrafyacı

Atıklar Nasıl Sınıflandırılır?

8 Kasım 2017 Kapalı

Belli bir amaç için kullanılan ve kullanım süresi dolduktan sonra ortam dışına atılan her türlü katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddeye atık adı verilir. Özellikle sanayileşme öncesi dönemlerdeki atıklar, ekosistemdeki doğal döngüler sayesinde birkaç yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde yok edilebilmekteydi çünkü bu dönemdeki atıklar çoğunlukla bitkisel, hayvansal ya da toprak kökenli olup doğa…

Yazar: Coğrafyacı

Azot Döngüsüne İnsan Müdahaleleri

8 Kasım 2017 Kapalı

Canlıların protein ve DNA yapılarında bulunan azot, bazı bakteriler dışında doğrudan kullanılamaz. Azot, nitrat tuzuna dönüştüğü takdirde bitkiler bu tuzu kullanarak besin üretebilir. Üretilen bu besinde yer alan azot da besin zinciri yoluyla diğer canlıların bünyesine geçer. Atmosferdeki azot yağışla birlikte toprağa, oradan da üretici ve tüketici canlılara geçer. Ölen bitki ve hayvanların ayrıştırıcılar tarafından…

Yazar: Coğrafyacı

Karbon ve Oksijen Döngüsüne İnsan Müdahaleleri

8 Kasım 2017 Kapalı

Karbon, havada ve suda karbondioksit ile bikarbonat hâlinde, karada ise kömür ve petrol gibi fosil yakıtların bileşiklerinde bulunur. Ayrıca canlıların da yapı taşlarında bulunan önemli maddelerden biridir. Dünya’daki karbonun çok büyük bir kısmı karbondioksit (CO2) şeklindedir ve bataklık gazı yani metan kaynaklıdır. Karbondioksit, fotosentez olayının gerçekleşebilmesi için son derece önemlidir. Fotosentez olayı esnasında ortaya çıkan…

Yazar: Coğrafyacı