Kategori: Çevre ve İnsan

Doğal Dengenin Korunması

12 Haziran 2019 0

Doğadaki her ögenin yaşamasının bir amacı ve sisteme kattığı bir rolü vardır. Bir öge ister canlı isterse cansız olsun diğer varlıkların yaşamasına olanak sağlar. Canlı varlıklar birbirinden çok farklı ve çeşitli olsalar da yaşam için ihtiyaçları aynıdır. Yani her canlı var olabilmek için uygun bir sıcaklığa, besine ve oksijene ihtiyaç duyar. Canlılardan bir türün ihtiyaçlarını…

Yazar: Coğrafyacı

Su Hakkında Bilmediklerimiz ve Suyun Özellikleri

11 Haziran 2019 0

Su canlılar için vazgeçilmez bir yaşam sıvısıdır. Tatsız, kokusuz ve akıcı bir maddedir. Yeryüzündeki suyun % 98’i sıvı, % 2’si ise gaz hâlindedir. Suyun varlığı yeryüzünde deniz, okyanus, göl, akarsu gibi cansız sayılan çevre elemanlarında kabul edilse de canlıların vücutlarındaki suyu da unutmamak gerekir. Canlılar bedenlerinin % 70’inde su barındırır. Bazılarında bu oran % 90’a…

Yazar: Coğrafyacı

Sıcaklık Nedir?

11 Haziran 2019 0

Güneşten gelen enerjinin yeryüzüne çarparak ısı enerjisine dönüşümüne sıcaklık denir. Sıcaklık mevsimlerin ve iklim değişikliklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutar. Dünyanın her yerinde aynı sıcaklık özelliklerinden söz etmek mümkün değildir. Hatta bir tepenin güney ve kuzey yamaçlarında bile sıcaklık farklılıkları hissedilir. Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Bu sıcaklık bitkiler için -40…

Yazar: Coğrafyacı

Güneş Işınımı Nedir?

11 Haziran 2019 0

Güneş dünyanın en büyük ve en önemli enerji kaynağıdır. Bunun en iyi kanıtı olarak uzaklığı milyonlarca kilometreyi bulmasına rağmen yine de dünyayı ısıtabilmesi ve enerji sağlaması gösterilebilir. Güneş ışığı, ekosistemlerde enerji akışını başlatan en önemli ögedir. Bitkiler güneş ışınımının sadece % 1’i ile fotosentez yapabilmelerine rağmen tüm canlı yaşamını % 100 etkileyecek bir enerji akışı…

Yazar: Coğrafyacı

Ekolojik İlişkiler

11 Haziran 2019 0

Doğada tüm canlı ve cansız varlıklar birbirini etkilemektedir. Ekolojik denge doğal akışıyla devam eder. Örneğin hayvan dışkısı toprakla karışır, bu toprağa domates tohumu ekilir; tohum yağmur, güneş ve organik ögelerle beslenerek büyür, insanlar da domatesleri toplayarak beslenir. Bu ve buna benzer ilişkiler dünya var olduğundan beri sürüp gitmektedir. Ekolojik ilişkiler canlı ve cansızlar arasında olduğu…

Yazar: Coğrafyacı

Ekolojik Denge

11 Haziran 2019 0

Ekosistem içindeki herhangi bir öge, kendi işlevini yerine getirebiliyorsa ekolojik dengeden (çevre dengesi) söz edilebilir. Örneğin bir ağaç yaprakları, dalları ve gövdesi ile doğal görünümüne sahip ise o ağacın ekosistem içindeki işlevini yerine getirdiği söylenebilir. Ancak böcek istilasına uğramış ya da hava kirliliği nedeni ile yaprakları dökülmüş işlevini yerine getiremeyen bir ağaç için aynı şeyi…

Yazar: Coğrafyacı