Kategori: Çevre ve İnsan

Ulaşımın Ekonomiye Etkisi

22 Ekim 2017 Kapalı

Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu bölgeleri incelediğimizde buralarda genelde nüfusu yoğun ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğunu görürüz. Ulaşımın, yerleşimlerin gelişmesine ve kalkınmasına çok büyük etkisi vardır. Mustafa Kemal Atatürk ulaşımın ekonomiye etkisini şöyle açıklamaktadır: “Ekonominin gelişmesinde başlıca lüzumlu olan yollar; demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaştırma vasıtaları, millî mevcudiyetin maddi ve siyasi kan damarlarıdır, refah ve…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Deniz Ulaşımı

21 Ekim 2017 Kapalı

Limanlar, bir ülkenin demir ve karayollarının dünyaya açılan kapılarıdır. Deniz yoluyla gelen yük ve yolcular demiryolu, karayolu veya daha küçük deniz yolu taşıtlarıyla kıyıdan iç bölgelere taşınır. Bu özelliğiyle de limanlar ulaşım sistemlerinin birleşme noktasıdır. Ülkemizde Denizyolları Genel Müdürlüğü ve Denizbank’ın kurulmasıyla deniz ulaşımı gelişmeye başlamıştır. Özel sektörün desteklenmesiyle deniz ulaşımı günümüzde yük ve yolcu…

Yazar: Coğrafyacı

İnsanın Doğaya Etkileri Nelerdir?

9 Ekim 2017 Kapalı

İnsanın, doğayı ihtiyaçları doğrultusunda kullanırken doğaya müdahalesi de tarih boyunca farklı şekillerde olmuştur. Sanayi Devrimi’nden sonra nüfusun hızla artması ve gelişen teknoloji, insanın doğaya daha fazla müdahale etmesine neden olmuştur. Doğal çevre, insanın bilinçsiz bir şekilde kullanmasıyla bozulmaktadır. Özellikle hayatımızın her alanında fosil yakıtların kullanımının artması hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. İnsan; besin…

Yazar: Coğrafyacı

Doğal Çevreyi Nasıl Kullanıyoruz?

9 Ekim 2017 Kapalı

İnsanların ve diğer canlıların sürekli etkileşim içinde olduğu doğal ve beşerî yaşam alanına çevre denir. İnsan, çevresine uyum sağlarken aynı zamanda onu ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedir. Beslenme, barınma, ulaşım ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreden yararlanmaktadır. Yaşamın devamı için bitkisel ya da hayvansal besin maddelerine ihtiyaç vardır. Bundan dolayı insan, Neolitik Çağ’dan itibaren iklimin…

Yazar: Coğrafyacı