Kategori: Türkiye

Türkiye’de Su Baskınları (Sel ve Taşkınlar)

8 Kasım 2017 Kapalı

Türkiye’de depremlerin ardından en fazla ekonomik kayba neden olan afet, su baskınlarıdır (Fotoğraf 4.32). Su baskınları genel olarak iki farklı kavramla ifade edilir. Sel, ani ve şiddetli yağışların ardından oluşan, kontrolsüz bir akışa sahip ve tahrip gücü yüksek su akışıdır. Taşkın ise akarsuyun taşıdığı su miktarının çok arttığı dönemlerde, suyun akarsu yatağından taşıp çevre arazilerde…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Depremler

8 Kasım 2017 Kapalı

Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de tektonik depremlerin nedeni levha hareketleridir. Ülkemiz, Harita 4.3’te gösterildiği gibi Avrasya, Afrika ve Arabistan levhaları arasında yer almaktadır. Küresel Konum Belirleme (GPS) ölçümlerine göre Arabistan levhası yılda 23, Afrika levhası ise yılda 18-25 milimetrelik hızlarla kuzey-kuzeydoğu yönünde hareket ederek Anadolu levhasını sıkıştırmaktadır. Masif arazilerin yaygın olduğu Avrasya levhası ile…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Hizmet Sektörünün Ekonomik Kalkınmaya Etkisi

8 Kasım 2017 Kapalı

Bir ülkenin ekonomik açıdan kalkınmışlık düzeyini gösteren temel göstergelerden biri de hizmet sektöründe çalışan nüfusun miktarı ile hizmet sektörünün millî gelirdeki payıdır. Örneğin günümüzde dünyanın ekonomik açıdan en fazla kalkınmış ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde Dünya Bankası’nın 2010 yılı verilerine göre çalışan nüfusun %81’i hizmet sektörlerine ait iş kollarında çalışırken, bu sektörün ülke millî gelirine…

Yazar: Coğrafyacı

Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

8 Kasım 2017 Kapalı

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal kesimlerde yaşamakta, Türkiye ekonomisi ise tarım ve hayvancılık etkinliklerine dayanmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan sanayi tesisleri ise uzun süren savaşlar sonucunda büyük zararlar görmüştü. Ekonominin güçlendirilmesi için sanayileşme yolunda büyük ve kararlı adımların atılması mecburiydi. 1923 yılında İzmir I. İktisat Kongresi bu yolda atılan ilk adım oldu.…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’de Sanayi

8 Kasım 2017 Kapalı

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, tarım ve hayvancılığa dayalı az sayıdaki küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan sanayi kuruluşlarımız, günümüzde demir-çelikten otomotive, rafinerilerden beyaz eşyaya kadar çok büyük bir çeşitliliğe kavuşmuştur. a. Gıda, İçki ve Tütün Sanayisi Türkiye’de tarımsal ve hayvansal üretimin fazlalığı ve çeşitliliği, gıda sanayisinin de ülke genelinde yaygın olmasını sağlamıştır. Şimdi, aşağıda verilen Tablo…

Yazar: Coğrafyacı

Türkiye’nin Enerji Kaynakları

8 Kasım 2017 Kapalı

Türkiye’nin enerji üretiminde en fazla kullanılan enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bunlar içerisinde en büyük pay ise linyit kömürüne aittir (Fotoğraf 4.19). Linyit, III. Jeolojik zamanda fosilleşme sonucu oluşan organik bir kayaçtır. Türkiye’de III. Jeolojik zaman arazileri geniş alanlarda görülür. Bu nedenle ülkemizde linyit rezervleri çok zengindir. 2014 yılı MTA verilerine göre linyit rezervimiz 13,3…

Yazar: Coğrafyacı